Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste on tehty 30.11.2020. Se koskee sivustoa vuosikertomus.suomenpankki.fi. Sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Haluamme, että sivustomme ovat saavutettavia kaikille käyttäjille. Siksi arvioimme ja kehitämme sivustoja jatkuvasti. 

Suunnittelemme parhaillaan toimenpiteitä sivustojemme saavutettavuuden parantamiseksi. Otamme mielellämme vastaan myös käyttäjien palautetta sivustojen ja palveluiden saavutettavuuteen liittyen. Löydät ohjeet palautteen antamiseen sivun lopusta.

Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Crasman Oy.

Vaatimustenmukaisuus

Viimeisimmän arvioinnin perusteella vuosikertomus.suomenpankki.fi verkkosivusto on osittain lain vaatimusten mukainen ja täyttää osin WCAG 2.1-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit.

Osittainen vaatimustenmukaisuus tarkoittaa, että jotkin sivuston ominaisuudet eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia tai ne eivät vielä kaikilta osin tue avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden, käyttöä.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

Alla on lueteltu vuosikertomus.suomenpankki.fi sivuston sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät vielä vastaa laissa asetettuja saavutettavuusvaatimuksia.

Puutteiden korjaamiseen liittyvä suunnittelutyö on käynnissä. Päivitämme listaa sitä mukaan, kun uudistamme toimintoja.

Värit ja kontrastit

Painikkeiden tekstien kontrastit eivät täytä ohjeistuksen kontrastivaatimusta. Painikkeiden ollessa näppäimistön kohdistuksessa, kohdistus ei erotu riittävän hyvin.

Etusivun Toimintakertomus-osiossa kuvakkeiden ja niihin kuuluvien tekstien kontrastit eivät ole riittävät.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Taulukot

Taulukoiden otsikkoja ei ole ohjelmallisesti merkitty otsikkosoluiksi. Osassa taulukoista otsikot eivät ole loogisesti oikean sarakkeen yläpuolella.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Graafit

Sivustolla on graafeja, joiden tekstivastineet eivät kerro kuvan informaatiota riittävän tarkasti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Pääjohtajan tervehdys -video

Videosoitinta ei voi avata/sulkea näppäimistöllä. Videolla ei ole kuvailutulkkausta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
 • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)
 • 2.1.1 Näppäimistö

PDF-dokumentit

Sivustolla on PDF-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia. PDF-tiedostoista puuttuvat elementtien tunnisteet, jotka tekisivät rakenteesta ohjelmallisesti ymmärrettävän. Kaikkien dokumenttien kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Siirry sisältöön -linkki

Siirry sisältöön -linkki ei tule näkyviin kohdistettaessa eikä luotettavasti siirrä näppäimistön kohdistusta kohteeseen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • 2.4.1 Ohita lohkot

Yläpalkin Suomen Pankki -logo

Suomen Pankki -logoa ympäröivältä linkiltä puuttuu linkkiteksti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Näppäimistökäyttö ja kohdistustyylit pienellä ruudulla / suurennetussa näkymässä

Kun sivustoa käytetään pienellä ruudulla (esimerkiksi mobiililaitteella), kaikkia toimintoja ei voi käyttää näppäimistöllä. Navigaation toista tasoa ei pysty avaamaan näppäimistöllä. Tästä johtuen myöskään kielen vaihto ei onnistu. Näppäimistön kohdistus ei ole kaikissa elementeissä näkyvillä.

Puutteita on navigaatioiden lisäksi hakutoiminnossa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • 2.1.1 Näppäimistö

Sivun vuosi- ja kielivalinta

Valintojen ohjelmallisesti määritetty nimilappu sisältää vain toiminnon nimen “Valitse vuosi” tai “Valitse kieli”. Valittu arvo ei välity ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.5.3 Nimilappu nimessä

Hakutulos-sivu

Hakutulosten linkit eivät erotu kunnolla muusta sisällöstä (ainoa erottava tekijä on väri). Sivuotsikko ei sisällä hakusanaa. Otsikko-elementtien käytössä on parannettavaa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Sivun päälle aukeavat modaali-ikkunat

Sivustolla tietyt toiminnot aukeavat sivun päälle erilliseen modaali-ikkunaan. Tällaisia toimintoja ovat sisällön jako sähköpostiin, uutiskirjeen tilaus, fonttikoon muuttaminen (pienellä näyttökoolla) ja kuvioiden tarkastelu.

Modaali-ikkunan auetessa näppäimistökohdistus ei siirry luotettavasti aukeavaan ikkunaan. Kun modaalin sulkee, kohdistus ei siirry loogiseen paikkaan vaan dokumentin alkuun. Lisäksi modaalissa olevan lomakkeen lähetys kadottaa näppäimistökohdistuksen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Näkymää peittävät sisällöt

Kun sivuston tekstiä tai näkymää suurentaa, yläpalkki peittää ison osan ruudusta. Ongelma korostuu sivuilla joissa on sisällysluettelo yläpalkissa.
Myös sivuston evästeilmoitus peittää osan ruudusta. Evästeilmoitus on näppäimistön kohdistusjärjestyksessä vasta sivun lopussa, joten sen sulkeminen näppäimistöllä on vaikeaa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Sisällön viitteet

Sivujen sisällössä on viitteitä, jotka on listattu sivun alalaidan viiteluetteloon. Viitelinkit eivät siirrä näppäimistön kohdistusta oikein, sillä vain visuaalinen näkymä siirtyy. Viitteisiin vievät linkit eivät ole täysin ymmärrettäviä ilman visuaalisia ominaispiirteitä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)bof.fi. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille osoitteeseen info(at)bof.fi. Vastauksessa voi mennä kaksi viikkoa (14 päivää). Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000