Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
1 Kulta ja kultasaamiset 1 767 1 706
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 7 116 6 850
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 1 905 1 744
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 5 211 5 106
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 478 478
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 777 1 231
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 8 648 10 148
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 4 209
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 48 182 44 995
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 45 496 39 588
Muut arvopaperit 2 687 5 407
8 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset 44 513 44 750
Osuudet EKP:ssä 144 144
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset 728 728
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset 4 035 3 751
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) 39 606 40 127
9 Muut saamiset 760 697
Euroalueen metallirahat 27 31
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus 118 126
Muu vaihto-omaisuus 112 50
Muut 503 490
Yhteensä 112 246 111 065
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017
VASTATTAVAA
1 Liikkeessä olevat setelit 20 215 19 223
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 76 933 76 762
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 61 719 53 421
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 15 214 23 341
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 409
4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 600 1 000
5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 989 2 601
6 Valuuttamääräiset velat euroalueelle
7 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle
8 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 1 446 1 413
9 Eurojärjestelmän sisäiset velat
10 Muut velat 72 65
11 Arvonmuutostilit 2 470 2 256
12 Varaukset 4 636 4 579
13 Oma pääoma ja rahastot 2 654 2 602
Kantarahasto 841 841
Vararahasto 1 813 1 761
14 Tilikauden voitto 230 156
Yhteensä 112 246 111 065