Suomen Pankilla on tärkeä rooli makrovakauspolitiikan analyysissä, valmistelussa ja toimeenpanossa.

Rahoitusvakauspolitiikan tavoitteena on rahoitusjärjestelmän toimintakyvyn turvaaminen siten, että koko järjestelmää uhkaavat tekijät tunnistetaan ja niihin puututaan ajoissa tarvittavilla toimenpiteillä. Näitä ovat esimerkiksi enimmäisluototussuhteen eli lainakaton asettaminen asuntolainoille ja pääomapuskurin kaltaiset välineet.

Suomen Pankki ylläpitää luottamusta rahoitusjärjestelmään osallistumalla mm. makrovakauspolitiikan analyysiin, valmisteluun ja päätöksentekoon Suomessa, euroalueella ja Euroopan unionissa sekä osallistumalla aktiivisesti makrovakauspolitiikan työkalujen kehittämiseen.

Suomen Pankki kehittää myös tarvittavia kriisinhallintavalmiuksia yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa sekä tukee rahoitusjärjestelmän sääntelyn ja valvonnan kehittämistä.

Suomen Pankin tilastoyksikkö osallistui vuonna 2018 vahvasti eurojärjestelmän keskeisiin kehityshankkeisiin. Se käynnisti koneoppimiskokeilun tilastojen laadunvalvonnassa ja julkisti uutta tietoa joukkorahoituksesta ja vertaislainaajista, pääomarahastoista sekä pankkien markkinaosuuksista.Seuraava artikkeli

Kotitalouksien kasvava velkaantuneisuus huolettaa Suomen Pankkia