Suomen Pankki rakensi luottotietojärjestelmän ja käynnisti koneoppimisprojektin tilastotiedon laadunvalvonnan uudistamiseksi.

Eurojärjestelmän suurin käynnissä oleva tilastohanke on yhteisen luottokohtaisen tietokannan rakentaminen.

Suomen Pankki rakensi kansalliseen luottotiedon keruuseen ja käsittelyyn tarvittavat tietojärjestelmät. Luottolaitokset raportoivat ensimmäiset luottokohtaiset tietonsa loka–marraskuussa 2018. Suomen Pankki raportoi tiedot Euroopan keskuspankille (EKP) joulukuussa 2018.

Suomen Pankki on vaikuttanut aktiivisesti yhteiseurooppalaisen Integrated Reporting Framework -raportointikehikon kehittämiseen. Suomella on pitkä kokemus useiden tiedonkeruiden yhdistämisestä yhtenäiseen raportointikehikkoon. Sisällön laajuuden kartoitus eteni yhteistyössä pankkien kanssa vuonna 2018.

Suomen Pankki käynnisti hankkeen maksuliiketilastoinnin kehittämiseksi. Maksuliiketilastojen uudistus vastaa eurojärjestelmän uusiin vaatimuksiin ja kansallisiin tarpeisiin. Uuden kehikon mukainen tilastointi alkaa vuonna 2021, jolloin maksamisen murroksesta saadaan parempia tilastotietoja.

Koneoppiminen uudistaa laadunvalvontaa

Suomen Pankki kerää hienojakoista arvopaperi- ja luottokohtaista aineistoa jo nykyisellään runsaasti. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin uusia työtapoja ja menetelmiä, joilla voidaan varmistaa aineiston laatu ja jalostaa tietoa edelleen päätöksentekoa varten.

Suomen Pankin tilastoyksikkö käynnisti koneoppimista hyödyntävän projektin. Perinteisesti tilastotietojen laadunvalvontaa on tehty asiantuntijan määrittelemien sääntöjen perusteella, kun taas koneoppimismenetelmät mukauttavat toimintaansa itsenäisesti datan pohjalta. Koneoppimisen avulla pyritään löytämään muuttujien riippuvuuksia ja poikkeavia havaintoja datassa entistä tehokkaammin. Kehityshankkeen tulokset valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Tilastoyksikkö selvittää aktiivisesti uusia kohteita, joissa voidaan soveltaa kehityshankkeessa kertynyttä kokemusta.

Dynaamista visualisointia ja tiedonkeruuta

Suomen Pankki julkisti pankkiaineiston käyttäjille uudenlaisen dynaamisen visualisoinnin (suomenpankki.fi) marraskuussa 2018. Se tarjoaa uutta tietoa lainoista ja talletuksista antamalla aiempaa tarkempaa tietoa talouden erityispiirteistä.

Suomen Pankki havainnollistaa tilastojaan myös videon ja animaation (YouTube) avulla sekä tarjoaa tietoja ajankohtaisista kysymyksistä kuvakarusellin (suomenpankki.fi) kautta.

Vuoden 2018 aikana Suomen Pankki käynnisti tiedonkeruun joukkorahoittajille ja vertaislainaajille sekä julkisti aiheesta uutta tietoa (suomenpankki.fi). Joukkorahoitus ja vertaislainaus eivät ole Suomessa vielä merkittäviä kooltaan, mutta kasvavat ilmiöinä huomattavaa vauhtia.

Lisäksi Suomen Pankki tuotti verkkosivuilleen uutta tietoa pääomarahastoista (suomenpankki.fi) ja alkoi julkaista tietoja luottolaitosten markkinaosuuksista (suomenpankki.fi).