Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, markkinaoperaatiot sekä rahahuolto.

 

 

  • valmistelee ja toteuttaa rahapolitiikkaa Suomessa
  • valvoo rahoitusjärjestelmän vakautta ja tuottaa tilastoja
  • tekee tutkimusta ja vaikuttaa talouspoliittisesti
  • huolehtii pankkien välisten maksujen selvityksestä sekä omasta sijoitustoiminnastaan
  • pitää yllä vakaita ja tehokkaita maksujärjestelmiä ja laskee setelit liikkeeseen.