Suomen Pankki tuottaa asiakkailleen maksujärjestelmäpalveluita ja osallistuu aktiivisesti eurojärjestelmän maksu- ja selvitysjärjestelmien kehitysprojekteihin.

TARGET2 on eurojärjestelmän ylläpitämä maksujärjestelmä, jonka kautta pankit suorittavat maksuja toisilleen keskuspankissa sijaitsevien tiliensä välillä. Suomen Pankki tuottaa maksujärjestelmäpalveluita omassa TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässään, jossa tiliään piti vuoden 2018 lopussa 25 rahoituslaitosta.

TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmä täytti kymmenen vuotta helmikuussa 2018. Päivittäisten maksujen lukumäärä järjestelmässä oli keskimäärin 1 660 ja niiden arvo 48 mrd. euroa. Tapahtumien lukumäärä ja arvo säilyivät edellisvuoden tasolla.

Suomen osuus koko TARGET2-järjestelmän maksuista oli lukumäärällisesti 0,5 % ja arvossa mitattuna 2,5 %. TARGET2:n lisäksi Suomen Pankki tuottaa maksujärjestelmäpalveluita TARGET2-Securities-järjestelmässä arvopaperikaupankäynnin selvitykseen tarvittaviin rahatileihin liittyen.

Uudistusprojekteja Suomessa ja eurojärjestelmässä

Suomen Pankki hallinnoi pankeille myönnettävien luottojen vakuuksia omissa vakuushallintajärjestelmissään. Suomen Pankki käynnisti vuoden 2018 alussa prosessiensa tehostamiseksi vakuushallintajärjestelmien jatkokehitysprojektin, jossa lainasaamisvakuuksien käsittelyä automatisoidaan. Projektin odotetaan valmistuvan kesällä 2019.

Suomen Pankki osallistui kolmeen eurojärjestelmän laajuiseen maksu- ja selvitysjärjestelmäprojektiin vuonna 2018. Loppuasiakkaiden reaaliaikaisten pikamaksujen taustalla tapahtuvan pankkien välisen katteensiirron mahdollistava TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) -palvelu otettiin käyttöön marraskuun lopussa. Järjestelmässä on aluksi mukana vain muutamia pankkeja, mutta uusia osapuolia on liittymässä palveluun vuoden 2019 aikana.

TARGET2:n uudistaminen eteni suunnitelman mukaisesti osana TARGET2- ja TARGET2-Securities-järjestelmien yhdistämisprojektia. Projektissa järjestelmät yhtenäistetään toiminnallisesti ja teknisesti. Uudistus vaikuttaa siten merkittävästi kaikkiin TARGET2-osapuoliin ja keskuspankkeihin. Kaikki osapuolet siirtyvät käyttämään uutta järjestelmää yhtä aikaa marraskuussa 2021.

Keskuspankkien pankeille myöntämien luottojen vakuushallinnan yhtenäistämiseen pyrkivä Eurosystem Collateral Management System (ECMS) -projekti eteni myös suunnitellusti, ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2022.Seuraava artikkeli

Money in the Digital Age -konferenssi luotasi rahan tulevaisuutta