Pankkivaltuusto

Puheenjohtaja

Matti Vanhanen

Varapuheenjohtaja

Pentti Oinonen

Kalle Jokinen

Antti Kaikkonen

Seppo Kääriäinen

Jutta Urpilainen

Pia Viitanen

Ville Vähämäki

Ben Zyskowicz


Pankkivaltuuston sihteerit

Lauri Kajanoja

Maritta Nieminen

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtaja

Olli Rehn

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Marja Nykänen

Johtokunnan jäsen

Tuomas Välimäki


Johtokunnan sihteeri

Mika Pösö

Osastot

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Juha Kilponen

Ennustetoimisto

Meri Obstbaum

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimisto

Hanna Freystätter

Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Iikka Korhonen

Tutkimusyksikkö

Esa Jokivuolle


Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Katja Taipalus

Vakausanalyysitoimisto

Paavo Miettinen

Vakauspolitiikkatoimisto

Mervi Toivanen

Rahoitustilastotoimisto

Elisabeth Flittner

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto

Harri Kuussaari


Markkinaoperaatiot-osasto

Harri Lahdenperä

Rahapolitiikan toteutus -toimisto

Niko Herrala

Varainhallintatoimisto

Jarno Ilves

Pankkipalvelut-toimisto

Jussi Terho

Vastapuolet ja vakuudet -toimisto

Marjaana Hohti


Maksujärjestelmät-osasto

Päivi Heikkinen

Rahahuoltotoimisto

Jussi Kangas

Yleisvalvontatoimisto

Heli Snellman


Johdon sihteeristö

Mika Pösö

Kansainvälinen toimisto

Satu Kivinen

Lakiasiainyksikkö

Maritta Nieminen

 

Viestintäyksikkö

Elisa Newby

Strategia- ja organisaatioryhmä
Johtokunnan assistenttipalvelut

Hallinto-osasto

Veli-Matti Lumiala

Hallintopalvelutoimisto

Hannu Vesalainen

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto

Antti Vuorinen

Kielipalveluryhmä

Eija Puttonen

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto

Antti Nurminen

Kiinteistötoimisto

Paavo Perttu

Turvallisuustoimisto

Tero Reponen


Tietohallinto-osasto

Petteri Vuolasto

Pankkitoiminnan, rahahuollon, hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja alustapalveluiden portfolio

Sami Kirjonen

Finanssivalvonnan ja johdon sihteeristön portfolio

Kirsti Ikonen

Rahoitusmarkkinoiden, rahapolitiikan ja jaettujen IT-palvelujen portfolio

Miika Syrjänen

Tiedonhallintatoimisto

Mia Ristimäki
• Kirjaamo ja arkisto
• Kirjasto
• Sisällönhallinta


Sisäinen tarkastus

Pertti Ukkonen


Suomen Pankin yhteydessä toimii Finanssivalvonta, jonka johtaja on Anneli Tuominen.