Suomen Pankki vastaa käteisen saatavuudesta ja liikkeeseenlaskusta Suomessa. Suomen Pankin vastuulla on kotimaisen rahahuollon ohella myös maksujärjestelmien kehitykseen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Vuonna 2018 keskustelua herättivät käteisen ja maksukorttien rinnalle nousseet digitaaliset maksutavat. Uudet maksamisen tavat ja kanavat edellyttävät kansalaisilta talouslukutaitoa ja ymmärrystä niihin liittyvistä turvallisuusriskeistä.

Suomen Pankki korosti kannanotoissaan turvallisten maksujärjestelmien ja valvonnan roolia tehden lisäksi paljon ennaltaehkäisevää työtä maksujärjestelmien häiriötilanteita ja kyberriskejä vastaan. Lisäksi Suomen Pankki oli mukana monissa kansallisissa ja euroalueella tehdyissä maksujärjestelmien kehitysprojekteissa ja koordinoi maksuneuvostoa, joka kokoaa yhteen maksupalvelutoimijoita.

Suomen Pankki kehitti vuonna 2018 vakuushallintajärjestelmäänsä sekä eurojärjestelmän ylläpitämää TARGET2-maksujärjestelmää, jonka kautta pankit suorittavat maksuja toisilleen keskuspankeissa sijaitsevien tiliensä välillä.

Käteispalvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin

Vaikka käteisen määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2018, on käteispalvelujen tarjonta heikentynyt tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Suomen Pankki julkisti marraskuussa linjauksensa käteispalvelujen ylläpitämiseksi.

Suomen Pankin linjausten mukaan pankkien asiakkailla tulee muun muassa olla oikeus tehdä kohtuullinen määrä ilmaisia käteisnostoja. Käteisen tulisi Suomen Pankin mukaan olla jatkossakin hyväksyttävä maksutapa kansalaisten kannalta merkittävissä palveluissa.

Suomen Pankki järjesti Money in the Digital Age -konferenssisarjan, jossa esiteltiin erilaisia innovaatioita ja rahapoliittisia toimia digitaalisen maksamisen kehittämiseksi. Konferenssin pääpuhujia olivat professori, nobelisti Bengt Holmström ja Kansainvälisen selvityspankin tutkimusyksikön johtaja Hyun Shin. Lisäksi Suomen Pankki järjesti muun muassa kyberturvallisuutta käsitelleen pohjoismaisen konferenssin.Seuraava artikkeli

Käteisen liikkeeseenlasku kasvaa yhä