Turvalliset maksujärjestelmät ovat yhteiskunnan peruspilari. Suomen Pankin lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia osaltaan maksu- ja rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta sekä osallistua sen kehittämiseen. Maksamisen muutokset korostavat kyberturvallisuuden tärkeyttä ja vaativat kansalaisilta talouslukutaitoa.

Uudet digitaaliset teknologiat, maksutavat, maksujärjestelmät ja palveluntarjoajat muuttavat maksamista. Esimerkkejä näistä ovat erilaiset älypuhelimissa toimivat maksusovellukset ja pikamaksamista tarjoavat järjestelmät.

Uusissa ratkaisuissa maksaminen voi jakautua aiempaa useampaan palveluun, sulautua osaksi palvelua tai muuttua reaaliaikaiseksi. Muutokset korostavat kansalaisten hyvien talouden hallinnan taitojen tärkeyttä.

Maksuneuvosto kokoaa maksupalvelutoimijat

Suomen Pankki koordinoi maksuneuvostoa, joka tuo yhteen maksupalveluiden käyttäjiä ja tuottajia edustavat järjestöt, suurimmat pankit ja maksamispalveluista vastaavat viranomaiset.

Vuonna 2018 maksuneuvosto julkaisi e-kirjasen Talouslukutaito 2020-luvulla (pdf) ja perusti työryhmän selvittämään maksamisen reaaliaikaistumisen kehitystä Suomessa. Myös toukokuussa kahdennentoista kerran järjestetty Maksufoorumi (suomenpankki.fi) käsitteli maksamisen muutosta.

Ennalta ehkäisevää työtä häiriöitä ja kyberriskejä vastaan

Rahoitusjärjestelmän tulee toimia luotettavasti myös vakavissa häiriötilanteissa. Suomen Pankki on osallistunut aktiivisesti keskusteluun kansallisen varautumisen kehittämisestä.

Yksi tärkeä sähköisen maksamisen luotettavuuden osa-alue on kyberturvallisuudesta huolehtiminen. Suomen Pankki järjesti kyberturvallisuusaiheisen pohjoismaisen konferenssin (suomenpankki.fi/ sivu englanniksi) marraskuussa 2018.

Suomen Pankki tekee arvopaperimarkkinakaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmien yleisvalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten ja markkinatoimijoiden kanssa. Vuonna 2018 Suomen Pankki mm. seurasi tiiviisti arvopaperikeskuksen uuden selvitysjärjestelmän toteuttamista ja tuotantoon ottamista.  

Suomen Pankki kehittää maksu- ja selvitysjärjestelmäsimulaattoria. Sitä käytetään eurojärjestelmässä ja monissa maissa maksu- ja selvitysjärjestelmien tehokkaan toiminnan, riskien ja kehitysideoiden arvioinnissa ja tarkastelussa.

Vuonna 2018 Suomen Pankki järjesti kuudennentoista kerran kansainvälisen seminaarin maksu- ja selvitysjärjestelmien analyysin ja simulointien asiantuntijoille.Seuraava artikkeli

Maksujärjestelmien alueella tapahtuu