Pankin vaikuttavuus perustuu asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan. Sen painopisteitä ovat makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden tutkimus sekä erityisesti Venäjän ja Kiinan tutkimus. Pankin analyysi on puolueetonta ja sitoutumatonta, vaikka sillä otettaisiin kantaa kotimaisiin ja kansainvälisiin talouskysymyksiin. Pankin viestintä tähtää mm. kansalaisten talousosaamisen parantamiseen ja avoimuuteen.

Suomen Pankin kotimaisen ja kansainvälisen talouden analyysit ja ennusteet tarjoavat työvälineitä talouden kehityssuuntien ennustamiseen ja seurantaan. Lisäksi ne ovat arvokas tietolähde esimerkiksi tiedotusvälineille ja taloudesta kiinnostuneille kansalaisille.

Suomen Pankin aktiivinen ja korkeatasoinen tutkimus tukee pankin rahapolitiikanvalmistelua ja makrovakauspolitiikkaa.

Suomen Pankki osallistuu eri kansainvälisten järjestöjen ja instituutioiden toimintaan ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Suomen talous kasvoi vuonna 2018

Suomen talous on pitkän heikon kehityksen kauden jälkeen kasvanut noin kolmen vuoden ajan, mutta kasvu jää kuitenkin Suomen Pankin arvion mukaan hitaammaksi kuin finanssikriisiä edeltäneenä aikana. Työllisyys on kasvanut ripeästi, mutta osallistumisasteen nousun edellytyksiä on edelleen syytä parantaa. Myös kilpailukyvystä on pidettävä huolta.

Suomen Pankki viestii kaikille kansalaisille

Luotettavan taloustiedon merkitys on korostunut finanssikriisin jälkeisenä aikana. Suomen Pankki käykin aktiivista vuoropuhelua tärkeistä talousteemoista eri foorumeilla. Esimerkiksi johtokunnan ja asiantuntijoiden matkat maakuntiin, kouluyhteistyö ja uudet digitaaliset viestintäkanavat ovat tärkeitä Suomen Pankin vuorovaikutuksen välineitä.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki kotimaisessa talouspolitiikassa