Suomen Pankki rakentaa taloudellista vakautta. Vakaa hintataso, turvalliset maksujärjestelmät ja luotettava rahoitusjärjestelmä edistävät kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia. 

Suomen Pankin visiona on, että pankki tunnetaan eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä.

Lähitulevaisuuden haasteet

Vuoden 2018 strategiakierroksen tuloksena oli arvio, että Suomen Pankin toiminnan kannalta keskeisimmät lähivuosien haasteet liittyvät neljään kokonaisuuteen:

  • Rahapolitiikan normalisointi finanssikriisin jäljiltä on haaste koko eurojärjestelmälle. Rahapolitiikan strategiaa ja välineitä on kehitettävä tilanteessa, jossa toimintaympäristö haastaa rahapolitiikan mallinnuksen ja makrotaloustieteen teoriat.

  • Rahoitusvakauden turvaamisen merkitys korostuu. Suomen rahoitusmarkkinoilla on vahvat kansainväliset kytkökset ja kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut. Suomen pankkisektorin koko kasvoi merkittävästi vuonna 2018. Pankkisektorin ulkopuolisten toimijoiden rooli rahoitusmarkkinoilla on haasteellista makrovakauspolitiikan kehikon riittävyyden näkökulmasta.

  • Maksamisen ja pankkitoiminnan digitaalinen murros asettaa koetukselle viranomaisten osaamisen sekä kyvyn ohjata ja valvoa maksujärjestelmien kehitystä. Nopea tekninen kehitys muuttaa fintech-toimijakenttää ja pankkien liiketoimintamalleja. Lisäksi käteisen käyttö maksuvälineenä vähenee ja kyberriskit kasvavat.

  • Talouspoliittinen vaikuttaminen eli faktat ja tutkimustieto tuodaan kotimaiseen keskusteluun ja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Strategiset painopisteet lähivuosille

Johtokunta valitsi kuusi strategista kärkihanketta Suomen Pankin toiminnalle.

  • Rahapolitiikan vaihtoehtoisten skenaarioiden arviointi ja tutkimusyhteistyö

  • Rahoitusvakauden turvaamiseen tarvittavat politiikkaratkaisut

  • Suomen maksujärjestelmien kehittäminen

  • Kansallisen varautumisen toteuttaminen maksuliikenteessä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

  • Kotimainen talouspoliittinen vaikuttaminen

  • Talousosaamisen edistäminen Suomessa

Kotimaisessa talouspoliittisessa vaikuttamisessa Suomen Pankki painottaa finanssipolitiikan kestävyyden, työmarkkinoiden toimivuuden, kansantalouden tuottavuuskehityksen ja talous- ja rahaliiton kehittämisen tavoitteita.

Johtokunta uudisti organisaatiota

Suomen Pankin johtokunta uudisti organisaatiorakennetta strategisten painopisteiden mukaiseksi.

Maksamiseen ja maksujärjestelmien kehittämiseen liittyvät politiikkatehtävät siirrettiin omaksi osastoksi. Myös tietohallinto ja IT-toiminnot yhdistettiin yhteen osastoon. Näin edistetään digitalisaation ja erimuotoisten tietovarantojen hyödyntämistä.

Uusi osastojako otettiin käyttöön 1.1.2019.

>> Suomen Pankin organisaatio

>> Suomen Pankin tavoite- ja tuloskehikko 2016–2018 (suomenpankki.fi) 

>> Suomen Pankin toiminta, arvot ja strategia (suomenpankki.fi)Seuraava artikkeli

Johtokunnan työnjako