Ilmastonmuutos luo kahdentyyppisiä rahoitusvakausriskejä: sään ääri-ilmiöiden synnyttämiä aineellisia tappioita sekä suuripäästöisten liiketoimintamallien poistumisen aiheuttamia siirtymäriskejä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa elinympäristöön ja talouteen tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen vuoksi yrityksille tulee tarve muuttaa ja sopeuttaa liiketoimintamallejaan.

Talouden ja markkinoiden muutos heijastuu myös finanssijärjestelmän rahoitusvakauteen, ja sen myötä aihe liittyy läheisesti keskuspankin toimialaan.Lue lisää blogista https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/ilmastonmuutos-on-riski-myos-rahoitusmarkkinoiden-vakaudelle/.

Runsaspäästöiset liiketoimintamallit luovat siirtymäriskin

Ilmastonmuutoksesta johtuvat rahoitusvakausriskit voivat olla merkittäviä, jos taloudelliset tappiot kasvavat esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistymisen ja voimistumisen vuoksi. Vakuutusyhtiöt, pankit ja sijoittajat ottavat vastuulleen oman osansa näistä vahingoista.

Jos taas ilmastopolitiikka, teknologinen kehitys tai kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen tekevät paljon päästöjä aiheuttavat liiketoimintamallit taloudellisesti kannattamattomiksi, voivat sijoittajat joutua kirjaamaan omistuksistaan tappioita. Tätä kutsutaan siirtymäriskiksi. Siirtymäriski on merkittävä koko rahoitusalaa tarkasteltaessa: kaikki eivät voi hankkiutua eroon näistä sijoituksista ilman tappioita.

Suomen Pankki on aktiivinen toimija ilmastonmuutokseen liittyvässä riskikeskustelussa

Suomen Pankki on viime vuosien aikana kiinnittänyt enemmän huomiota ilmastonmuutokseen sekä omassa toiminnassaan että rahoitustoimialan pitkän aikavälin riskejä arvioidessaan.

Vuonna 2018 Suomen Pankki otti käyttöön päivitetyn vastuullisen sijoitustoiminnan strategian omassa sijoitusvarallisuudessaan.Lue lisää blogista https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2017/blogi-keskuspankki-sijoittaa-vastuullisesti/. Lisäksi Suomen Pankki liittyi keskuspankkien ja valvontaviranomaisten verkostoon, jonka tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä ja lisätä kestävän rahoituksen edellytyksiä. Verkoston nimi on Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS.Lue lisää blogista https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2018/ilmastonmuutos-on-kaikkien-aikojen-suurin-markkinahairio/ sekä NGFS:n sivuilta https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/international-role/network-greening-financial-system.

Ilmastonmuutos on toki vain yksi rahoitusvakausriski, mutta ongelma on monimutkainen. Siksi viranomaisten ja rahoitustoimialan on yhdessä etsittävä aktiivisesti ratkaisuja riskien tunnistamiseksi ja niiden minimoimiseksi.