Pankkivaltuusto

Puheenjohtaja

Antti Lindtman

Varapuheenjohtaja

Toimi Kankaanniemi

Mari Holopainen

Kalle Jokinen

Markus Lohi

Markus Mustajärvi

Petteri Orpo

Pia Viitanen

Ville Vähämäki


Pankkivaltuuston sihteerit

Lauri Kajanoja

Maritta Nieminen

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtaja

Olli Rehn

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Marja Nykänen

Johtokunnan jäsen

Tuomas Välimäki


Johtokunnan sihteeri

Maritta Nieminen

Osastot

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Juha Kilponen

Ennustetoimisto

Meri Obstbaum

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimisto

Hanna Freystätter

Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Iikka Korhonen

Tutkimusyksikkö

Esa Jokivuolle


Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Katja Taipalus

Vakausanalyysitoimisto

Paavo Miettinen

Vakauspolitiikkatoimisto

Tuulia Asplund

Rahoitustilastotoimisto

Elisabeth Flittner

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto

Harri Kuussaari


Markkinaoperaatiot-osasto

Juha Niemelä

Rahapolitiikan toteutus -toimisto

Niko Herrala

Varainhallintatoimisto

Jarno Ilves

Pankkipalvelut-toimisto

Teemu Peltoniemi

Vastapuolet ja vakuudet -toimisto

Marjaana Hohti


Maksujärjestelmät-osasto

Päivi Heikkinen

Rahahuoltotoimisto

Heli Snellman

Yleisvalvontatoimisto

Jussi Terho


Johdon sihteeristö

Elisa Newby

Kansainvälinen toimisto

Satu Kivinen

Lakiasiainyksikkö

Maritta Nieminen

 

Viestintäyksikkö

Jenni Hellström

Strategia- ja organisaatioryhmä
Johtokunnan assistenttipalvelut

Hallinto-osasto

Veli-Matti Lumiala

Hallintopalvelutoimisto

Hannu Vesalainen

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto

Antti Vuorinen

Kielipalveluryhmä

Eija Puttonen

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto

Antti Nurminen

Kiinteistötoimisto

Paavo Perttu

Turvallisuustoimisto

Tero Reponen


Tietohallinto-osasto

Petteri Vuolasto

Finanssivalvonnan IT-palvelut

Kirsti Ikonen

Suomen Pankin IT-palvelut

Miika Syrjänen

Yhteiset IT-palvelut

Sami Kirjonen

Tiedonhallintatoimisto

Mia Ristimäki
• Asiakirjahallinnon palvelut
• Kirjasto ja tietopalvelut
• Sisällönhallinnan järjestelmät


Sisäinen tarkastus

Helena Rantanen


Suomen Pankin yhteydessä toimii Finanssivalvonta, jonka johtaja on Anneli Tuominen.