Suomen Pankki vastaa käteisen saatavuudesta ja liikkeeseenlaskusta Suomessa. Suomen Pankin vastuulla on kotimaisen rahahuollon ohella myös maksujärjestelmien kehitykseen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Toimiva talous edellyttää luotettavaa ja turvallista rahoitusjärjestelmää. Suomen Pankki tuottaa osapuolilleen maksujärjestelmä- ja vakuushallintapalveluita ja on mukana niiden kehitystyössä.

Maksamisen muuttuva toimintaympäristö ja kansallisten käytäntöjen erot asettavat haasteita koko euroalueen kattavien järjestelmien ja toimintatapojen kehittämiselle.

Suomen Pankki osallistuu muutokseen yleisvalvojan roolissa huolehtimalla maksu- ja selvitysjärjestelmien luotettavuudesta ja tehokkuudesta Suomessa.

Alustatalouden laajentuminen finanssialalle luo uusia rahoitusvakausriskejä

Alustatalouden toimintamalleja noudattavat big tech -teknologiayritykset, kuten Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ja Alibaba, ovat alkaneet laajentaa toimintaansa rahoituspalveluihin ja maksamiseen.

Big tech -yritykset vaikuttavat finanssialalla myös tarjoamalla pilvipalveluita pankeille ja muille perinteisille toimijoille.

Trendin merkitys rahoitustoimialalla on vielä pieni, mutta kokonsa vuoksi toimijat on otettava vakavasti alusta asti: niillä on potentiaalia muuttaa rahoitusalan rakennetta ja synnyttää samalla rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä.

Sähköinen lähimaksu vähensi käteismaksamista, pikamaksu yleistyy

Finanssialan on kyettävä tuottamaan elintärkeät maksamisen palvelut myös tilanteissa, joissa normaali maksujen välitys on väliaikaisesti vaikeutunut. Digitalisaatiokehitys kasvattaa kyberuhkiin varautumisen tärkeyttä.

Vuonna 2019 Suomen Pankin maksuneuvosto kartoitti pikamaksamisen nykytilaa ja sen käyttöönoton haasteita. Pikamaksun avulla rahaa voi siirtää tilien välillä muutamassa sekunnissa kelloon katsomatta.

Sähköinen lähimaksaminen on vähentänyt käteismaksamista Suomessa. Vuonna 2019 mahdollisuudet saada käteistä pankkikonttoreista supistuivat entisestään, mutta käteisen saatavuus ja paikallinen kierrätys 3 000:ssa kaupan käteisnostopisteessä lisääntyi euromääräisesti.Seuraava artikkeli

Globaalit teknologiajätit tulevat finanssialalle