Suomen Pankin vastuullisuusohjelman painopisteitä ovat kestävän kasvun edistäminen, tiedolla vaikuttaminen ja ilmastoriskien hallinta.

Suomen Pankki arvioi syksyllä 2019 toimintaansa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Arvioinnin tuloksena syntyi vastuullisuusohjelma. Sen painopisteitä ovat kestävän kasvun edistäminen, tiedolla vaikuttaminen ja ilmastoriskien hallinta. Vastuullisuustyöstä kerrotaan joulukuussa 2019 avatuilla verkkosivuilla.

Ilmastonmuutos ja rahoitusvakausriskit vaativat aktiivista toimintaa

Ilmastonmuutos luo kahdentyyppisiä rahoitusvakausriskejä. Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat aineellisia tappioita, suuripäästöisistä liiketoimintamalleista luopuminen taas luo siirtymäriskejä.

Talouden ja markkinoiden muutos heijastuu rahoitusjärjestelmän vakauteen. Sen myötä aihe liittyy läheisesti keskuspankin toimialaan.

Suomen Pankki edistää aktiivisesti tietämystä ja keskustelua ilmastoriskeistä ja kestävästä rahoituksesta. Kestävällä rahoituksella on ympäristövastuun ohella tärkeä rooli energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Vastuullisuus läpäisee kaikki Suomen Pankin ydintoiminnot

Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa sekä huolehtii rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja toimivuudesta. Rahoitusvarallisuuttaan Suomen Pankki hallinnoi keskuspankkitavoitteiden mukaisesti vastuullisuusnäkökohdat huomioiden. Tehtävien toteuttamisesta aiheutuu taloudellisia riskejä, joihin Suomen Pankki on varautunut huolehtimalla taseensa vahvuudesta.

Joulukuussa 2019 Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Sitoumus vahvistaa jo olemassa olevia vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä Suomen Pankissa.

Suomen Pankki huolehtii hyvinvoinnista

Suomen Pankki on sitoutunut tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen työyhteisön kehittämiseen. Pankki haluaa tarjota kaikille työntekijöille tasapuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Suomen Pankki on mukana kehittämässä työelämää valtakunnallisessa Vastuullinen työnantaja -kampanjassa.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin uusi vastuullisuusohjelma edistää kestävän kehityksen tavoitteita