Suomen Pankin tavoitteena on olla yksi EU-maiden tehokkaimmista keskuspankeista. Sen saavuttaminen vaatii määrätietoista talousohjausta, henkilöstösuunnittelua ja investointien arviointia. Investointien keskipitkän aikavälin suunnitteluun on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Investoinnit arvioidaan kustannusten, laadullisten hyötyjen ja operatiivisten riskien näkökulmasta.

Suomen Pankin toimintakulut vuonna 2019 olivat 92,0 milj. euroa (2018: 91,3 milj. euroa) ja tuottoja kertyi 16,8 milj. euroa. Lisäksi Suomen Pankilla on muita tuottoja, joita ei lasketa budjetissa toimintakulujen vähennyksiksi ja joita ei näy oheisessa taulukossa.

Nettomääräisesti Suomen Pankin toimintakulujen loppusumma oli 75,2 milj. euroa. Tarkemmat tiedot kustannuksista ja budjetista löytyvät taulukosta 4.

Investointeihin käytettiin 9,1 milj. euroa. Syksyllä 2019 laadittiin Suomen Pankin budjetit vuosiksi 2020–2022. Näistä johtokunta vahvisti vuoden 2020 budjetin.

Operatiivisia kustannuksia ja kustannustavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti muun muassa pankin tehokkuutta ja vastuullista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtokunta arvioi tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain.

Eläkerahasto

Eläkerahaston toimintakulut vuonna 2019 olivat 30,2 milj. euroa (2018: 29,6 milj. euroa). Suurin kuluerä olivat maksetut eläkkeet, 28,2 milj. euroa. Toiminnallisia tuottoja kertyi vuoden aikana 13,4 milj. euroa. Lisäksi Suomen Pankki maksoi eläkerahastolle 10,0 milj. euron ylimääräisen eläkerahastomaksun. Tarkempi erittely löytyy taulukosta 5.

Eläkerahasto julkaisee toiminnastaan oman vuosikertomuksensa.

Finanssivalvonta

Suomen Pankin johtokunta vahvistaa Finanssivalvonnan budjetin. Finanssivalvonnan toimintakulut vuonna 2019 olivat 34,8 milj. euroa (2018: 29,9 milj. euroa). Tuottoja toteutui 37,1 milj. euroa, josta valvonta- ja toimenpidemaksujen osuus oli 33,3 milj. euroa ja Suomen Pankin rahoitusosuus 1,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 2,3 milj. euroa. Ylijäämä otetaan huomioon seuraavan tilikauden valvonta- ja toimenpidemaksuja määriteltäessä. Investointeihin käytettiin 1,1 milj. euroa. Tarkempi erittely löytyy taulukosta 6.

Finanssivalvonta tekee vuosittaisesta toiminnastaan oman toimintakertomuksensa.

Taulukko 4.
Suomen Pankki Toteutunut
2019
Milj. euroa
Budjetti
2020
Milj. euroa
1. Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 32,8 34,4
Henkilöstösidonnaiset kulut 2,8 3,5
Muut kulut 27,3 30,5
Pankkipalvelumaksut 6,6 7,4
Poistot 8,3 7,7
Yhteensä 77,8 83,5
Setelien hankinta 5,7 6,8
Eläkerahastomaksut 8,5 8,3
Toimintakulut yhteensä 92,0 98,6
TUOTOT
Pankkipalvelutuotot 2,5 2,5
Kiinteistöjen tuotot 7,8 6,1
Muut tuotot 0,7 0,1
Palvelut Finanssivalvonnalle 5,8 6,5
Tuotot yhteensä 16,8 15,2
Netto 75,2 83,4
2. Investoinnit
Kiinteistöinvestoinnit 5,2 5,1
Pääkonttorikiinteistöt 1,3 1,4
Vantaan kiinteistö 3,9 3,6
Muut kiinteistöt 0,0
IT-laitteet ja ohjelmistot 3,0 5,1
Rahankäsittelykoneet 0,0 0,0
Turvallisuuslaitteet 0,8 1,2
Muut 0,0 0,1
Investoinnit yhteensä 9,1 11,5
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 5.
Eläkerahasto Toteutunut
2019
Milj. euroa
Budjetti
2020
Milj. euroa
1. Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 0,0 0,1
Eläkerahastotoiminnan kulut 0,5 0,6
Eläkerahaston kiinteistökulut 0,5 0,5
Poistot 0,9 0,9
Maksetut eläkkeet 28,2 28,2
Kulut yhteensä 30,2 30,3
TUOTOT
Työeläkemaksut 11,7 12,6
Sisäiset vuokrat 1,7 1,7
Eläkerahastomaksut 10,0 10,0
Tuotot yhteensä 23,4 24,3
Netto 6,8 6,1
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 6.
Finanssivalvonta Toteutunut
2019
Milj. euroa
Budjetti
2020
Milj. euroa
1. Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 21,1 22,4
Henkilösidonnaiset kulut 1,2 1,5
Muut kulut 4,2 5,9
Poistot 0,9 1,2
Palvelut Suomen Pankilta 5,8 6,5
Eläkerahastomaksut 1,5 1,7
Toimtakulut yhteensä 34,8 39,2
TOIMINNAN RAHOITUS
Valvontamaksut 31,5 33,6
Toimenpidemkasut 1,8 1,6
SP:n rahoitusosuus 1,7 2,0
Edellisen kauden yli- /alijäämä 2,1 2,0
Tuotot yhteensä 37,1 39,2
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä 2,3
Pyöristyksen vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.


Seuraava artikkeli

Merkityksellistä työtä hyvässä työilmapiirissä