Suomen Pankki huolehtii käteisen liikkeeseenlaskusta ja tukkujakelusta Suomessa. Suomen Pankki pyrkii osaltaan varmistamaan käteisen saatavuuden ja mahdollisuudet sen käyttöön vähittäismaksuissa.

Suomen Pankki seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti eri maksutapojen kehittymiseen eurojärjestelmässä ja pyrkii huolehtimaan niiden turvallisuudesta Suomessa.

Käteisen jakelukanavat ovat säilyneet kohtuullisina

Käteisen jakeluverkosto on pysynyt käteistarpeeseen nähden hyvänä. Käteisautomaattien lukumäärä lisääntyi vuoden 2019 aikana145:llä, ja vuoden lopussa automaatteja oli 1 751. Suomen Pankin teettämien kuluttajakyselyiden mukaan 2/3 kuluttajista oli vuoden 2019 lokakuussa tyytyväisiä käteisautomaattiverkon kattavuuteen (kuviot 13–14).

Pankit ovat kuitenkin edelleen supistaneet mahdollisuuksia käteisen saantiin pankkikonttoreista. Käteisen saatavuus ja paikallinen kierrätys kaupan lähes 3 000 käteisnostopisteestä on euromääräisesti lisääntynyt ja korvannut osaltaan muiden käteisen jakelukanavien vähenemistä. Tästä huolimatta ongelmat käteisen saatavuudessa koskevat asiakaspalautteen perusteella entistä selvemmin haja-asutusalueita.

500 euron setelin liikkeeseenlasku lopetettiin alkuvuodesta 2019

Suomen Pankki lopetti 500 euron seteleiden liikkeeseenlaskun helmikuussa 2019, kuten suurin osa muidenkin euromaiden keskuspankeista. Itävalta ja Saksa jatkoivat poikkeusluvalla 500 euron setelijakelua toukokuuhun 2019. 500 euron seteleiden tarvetta on korvattu tilauksissa lähinnä 200 euron seteleillä (kuvio 15). Liikkeeseenlaskun lopettamisen jälkeen 500 euron seteleitä on palautunut kierrosta hieman aiempaa hitaammin.

Tasaisen palautusvirran perusteella vaikuttaa siltä, että 500 euron seteleitä on käytetty käteissäästämisen lisäksi myös suurempiin käteismaksuihin. 500 euron seteleitä palautui Suomen Pankkiin vuonna 2019 nettomääräisesti reilun 200 milj. euron arvosta.

100 euron setelin tilauksissa ja palautuksissa ei näy suurta muutosta, vaan seteliä palautuu edelleen nettomääräisesti Suomen Pankkiin ulkomaalaisten turistien käteismaksuista Suomessa.

Sähköinen lähimaksaminen on vähentänyt käteismaksamista kotimaassa

Suomalaisten käteisnostoissa keskeisten 50 euron seteleiden liikkeeseenlasku kasvoi vuonna 2019 taas uuteen ennätykseen. Yhteensä vuosikasvua oli 850 milj. euroa (kuvio 16). 50 euron seteli on yleinen automaattijakelussa, ja sitä kulkeutuu Suomesta ulkomaille matkailijoiden mukana.

Myös 20 euron seteleiden liikkeeseenlaskun vuosittainen kasvu on pysynyt tasaisesti noin 100 milj. euron vauhdissa. 5 ja 10 euron vaihtorahaseteleiden liikkeeseenlasku on pysynyt ennallaan. Nopeiden lähimaksujen käyttö on kuitenkin syrjäyttänyt pienempiä käteismaksuja.

Oulun konttorin sulkeminen vähensi seteleiden tilauksia ja palautuksia

Suomen Pankin konttori Oulussa suljettiin maaliskuussa 2019. Tämä on osaltaan vaikuttanut seteleiden tilausten ja palautusten vähenemiseen. Vastaava tilausten ja palautusten vähentyminen nähtiin vuoden 2012 jälkeen, kun Tampereen ja Kuopion konttorit suljettiin (kuvio 17).

Suomen Pankin Oulun-konttorin sulkemisen myötä loppunutta aitous- ja kuntolajittelua on korvattu rahahuoltoyhtiöiden omissa tiloissa tapahtuvalla lajittelulla ja yli yön säilytysvarastoinnilla. Säilytysvarastoinnin lisääntyminen on kasvattanut hieman yksityisten osapuolten setelilajittelua ja -kierrätystä.

Setelilajittelu vähenee, mutta paikallinen kierrätys lisääntyy

Sekä Suomen Pankin että rahahuoltoyhtiöiden setelilajittelu on pienentynyt, koska käteisen käyttö kotimaisena maksuvälineenä on vähentynyt (kuvio 18). Yksityisen sektorin  osuus seteleiden kokonaislajittelusta on pysynyt Suomessa  noin 60 prosentissa. Yksityisessä lajittelussa seteleiden kierrätyksen osuus on kuitenkin kasvanut vuosien saatossa jo noin 80 prosenttiin.

Vuoden 2019 aikana paikallinen seteleiden kierrätys on kasvanut maaliskuussa käyttöön otetun uuden Notes Held To Order (NHTO)   -säilytysjärjestelmän ansiosta. NHTO-säilytysjärjestelmässä rahahuollon yksityiset osapuolet voivat säilyttää seteleitä Suomen Pankin ulkopuolisissa laskentakeskuksissa yön yli ilman korkokustannusta. Tämä menettely vastaa käteisen palauttamista Suomen Pankkiin, mutta ilman käteisen kuljetuskustannuksia.

Eurokäteisen väärennöstilanne Suomessa

Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä Suomessa pysyi likimain ennallaan vuonna 2019. Suomesta löytyi yhteensä 980 seteliväärennöstä ja 952 kolikkoväärennöstä (kuvio 19). Viime vuosina kierrosta on löydetty eniten väärennettyjä 50 euron seteleitä.

Suomessa tavataan kierrosta edelleen vähän väärennöksiä muihin euromaihin verrattuna, sillä kaupassa euroseteleiden aitous tarkastetaan usein huolella.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki mukana kehittämässä maksu- ja selvitysjärjestelmiä sekä vakuushallintapalveluita