Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2019 on 320 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. 

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista, valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista sekä voitto-osuudesta, jonka Euroopan keskuspankki tulouttaa euroalueen keskuspankeille. Vuoden 2019 korkokate on 755 milj. euroa (2018: 697 milj. euroa). Korkokatteesta 589 milj. euroa kirjattiin rahapolitiikan erien tuotoista, joista merkittävin erä on liikepankkitalletuksista peritty negatiivinen korko. Korkokatteen kasvusta huomattavin osa kuitenkin kertyi valuuttavarannon tuotoista. 

Keskuspankkitoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien riskien varalta tehtiin 50 milj. euron yleisvaraus. Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut vuonna 2019 ilman setelihankintoja ja ylimääräistä eläkerahastomaksua ovat 99 milj. euroa (2018: 97 milj. euroa).