Johtokunta esittää pankkivaltuustolle, että Suomen Pankin voitto, 319 752 865,89 euroa, käytetään seuraavasti: Voitosta 131 752 865,89 euroa käytetään LSP 21 §:n 2 momentin perusteella vararahaston kartuttamiseen ja muu osa eli 188 000 000,00 euroa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin.

Helsingissä 25. helmikuuta 2020


SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA

Marja Nykänen, varapuheenjohtaja

Tuomas Välimäki

Kimmo Virolainen

./. Jutta Koivisto