Milj. euroa 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
1 Kulta ja kultasaamiset 2 135 1 767
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 7 932 7 116
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 1 961 1 905
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 5 971 5 211
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 325 478
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 227 777
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 4 648 8 648
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 1 4
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 47 789 48 182
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 45 946 45 496
Muut arvopaperit 1 843 2 687
8 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset 62 604 44 513
Osuudet EKP:ssä 159 144
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset 736 728
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset 4 908 4 035
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) 56 800 39 606
9 Muut saamiset 591 760
Euroalueen metallirahat 33 27
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus 111 118
Muu vaihto-omaisuus 36 112
Muut 411 503
Yhteensä 126 250 112 246
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Milj. euroa 31.12.2019 31.12.2018
VASTATTAVAA
1 Liikkeessä olevat setelit 21 712 20 215
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 90 403 76 933
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 65 127 61 719
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 25 276 15 214
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1
4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 158 600
5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 1 376 2 989
6 Valuuttamääräiset velat euroalueelle
7 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle
8 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 1 468 1 446
9 Eurojärjestelmän sisäiset velat
10 Muut velat 47 72
11 Arvonmuutostilit 3 268 2 470
12 Varaukset 4 757 4 636
13 Oma pääoma ja rahastot 2 741 2 654
Kantarahasto 841 841
Vararahasto 1 900 1 813
14 Tilikauden voitto 320 230
Yhteensä 126 250 112 246