Suomen Pankin visiona on olla eteenpäin katsova ja tehokas keskuspankki sekä rakentava ja vaikutusvaltainen eurojärjestelmän jäsen.

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää.

Eurojärjestelmä vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurinta valuutaa eli euroa. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus.

Suomen Pankin lähestyy visiotaan laajasti

Suomen Pankin visiona on olla eteenpäin katsova ja tehokas keskuspankki sekä rakentava ja vaikutusvaltainen eurojärjestelmän jäsen.

Vision saavuttamiseksi Suomen Pankki kiinnittää työssään huomiota erityisesti asiantuntemuksen korkeaan laatuun, kilpailukykyisten keskuspankkipalvelujen saatavuuteen, rahoitusmarkkinoiden vakauteen, vakavaraisuuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen, työprosesseihin ja henkilöstön hyvinvointiin.

Lähitulevaisuudessa Suomen Pankin keskeisimmät haasteet liittyvät rahapolitiikan strategiaan, rahoitusvakauden turvaamiseen, maksamisen murrokseen, talouspoliittiseen vaikuttamiseen ja ilmastonmuutokseen. Haasteiden selättämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi johtokunta päätti vuonna 2019 kahdeksasta kärkihankkeesta.

Ilmastonmuutos on tärkeä strateginen vastuullisuusteema

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii toimia kaikilta keskuspankeilta. Vuonna 2019 aihe nousi merkittäväksi teemaksi Suomen Pankin strategisten riskien joukossa.

Vastuullisuus korostuu kaikessa Suomen Pankin tekemisessä. Ympäristövaikutusten lisäksi pankki arvioi syksyllä 2019 toimintaansa taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Arvioinnin tuloksena käynnistettiin vastuullisuusohjelma, jonka toteutusta jatketaan vuonna 2020.