Suomen Pankki ylläpitää rahoitusvakautta. Se arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä, osallistuu makrovakauspolitiikkaan ja tuottaa rahoitustilastoja.

Suomen Pankki arvioi vakausuhkia

Suomen Pankki huolehtii osaltaan Suomen rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta. Se tunnistaa ja arvioi riskejä ja haavoittuvuuksia, jotka toteutuessaan saattaisivat uhata koko rahoitusjärjestelmän vakautta. Tavoitteena on ylläpitää rahoituksen tehokasta välittymistä ja siten tukea kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Suomen rahoitusjärjestelmässä tunnistettuja, vakausuhkien mahdollisia lähteitä ovat kotitalouksien suuri velkaantuneisuus ja pankkisektorin rakenteelliset haavoittuvuudet. Suomen pankkisektori on suuri ja keskittynyt, joten yksittäiset suuret luottolaitokset ovat merkittäviä rahoitusjärjestelmän ja koko kansantalouden kannalta. Pankit ovat myös alttiita samankaltaisille luotonannon, sijoitustoiminnan ja varainhankinnan riskeille.

Riskejä torjutaan makrovakauspolitiikalla

Rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä voidaan lieventää puuttumalla ongelmiin ajoissa makrovakauspolitiikan keinoin. Suomessa Finanssivalvonnan johtokunta päättää makrovakaustoimista, joilla vahvistetaan luottolaitosten ja kotitalouksien taloudellisia puskureita riskien toteutumisen varalta. Suomen Pankki osallistuu aktiivisesti makrovakauspolitiikan valmisteluun ja vaikutusten arviointiin sekä makrovakausvälineiden kehittämiseen.

Suomen Pankki tekee tiivistä yhteistyötä muiden rahoitusvakautta edistävien viranomaisten ja instituutioiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisillä areenoilla. Yhteistyö tukee rahoitusjärjestelmän sääntelyn, valvonnan ja kriisinhallinnan kehittämistä. Euroopassa tärkeitä hankkeita ovat pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin kehittäminen.

Suomen Pankki tuottaa ja kehittää tilastoja

Suomen Pankki vastaa keskeisistä rahoitusmarkkinatilastoista. Luotettavien tilastojen avulla saadaan tarkka ja ajantasainen kuva rahoitusjärjestelmän toiminnasta. Kehittämällä tilastointia aktiivisesti keskuspankki vastaa omiin ja muiden käyttäjien tietotarpeisiin.

Tärkeitä kehittämiseen liittyviä aloja Suomessa ovat kulutusluottoja tarjoavien yhtiöiden ja eräiden muiden rahoituksen välittäjien tilastointi sekä tilastojen uudet jakelukanavat osana Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan avoimen datan palvelua. Yhteinen luottokohtainen tietokanta on keskeinen kehityshanke koko Euroopassa.Seuraava artikkeli

Rahoitusvakauden riskit on tunnistettava ajoissa