Tavoite- ja tuloskehikko 2017–2019

I Vaikuttavuus ja palvelukyky

Strateginen linjaus

1. Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu kilpailukykyiseen asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan, joka yhdistää kokonaistaloudellisen ja rahoitusmarkkinoiden näkökulman.

Tutkimustoiminnan laatupainotettu julkaisuindeksi

Tavoite
> 32
12/2017
25
12/2018
32
12/2019
52
Strateginen linjaus

2. Suomen Pankki huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin palvelutasosta ja tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyiset keskuspankkipalvelut.

Keskuspankkipalvelujen laatu palvelun käyttäjien näkökulmasta

Tavoite
> 95 % vastaajista tyytyväisiä
12/2017
93 %
12/2018
92 %
12/2019
98 %

Kuluttajakysely käteisrahan saatavuudesta ja kunnosta

Tavoite
> 4
12/2017
4,0
12/2018
4,0
12/2019
4,1
Strateginen linjaus

3. Yleisön luottamusta Suomen Pankkiin sekä tietoa Suomen Pankin ja eurojärjestelmän toiminnasta lisätään tehokkaan ja kohdennetun viestinnän avulla.

Taloustutkimuksen toteuttaman Omnibus-kyselytutkimuksen tulos

Tavoite
Vertailuryhmän yläkvartiilissa
12/2017
3/12
12/2018
3/12
12/2019
3/12

Käynnit (klikkaukset) Suomen Pankin verkkosivuilla

Tavoite
Nouseva trendi
12/2017
1,6 milj.
12/2018
1,6 milj
12/2019
1,6 milj

II Tehokas resurssien käyttö ja vakavaraisuus

Strateginen linjaus

4. Suomen Pankin rahoitusvarallisuus sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeet täyttäen.

Valtionvelkakirjojen ja keskuspankkitalle-tusten osuus sijoitusvarallisuudesta

Tavoite
≥ 45 %
12/2017
Uusi mittari
12/2018
Uusi mittari
12/2019
62 %

Sijoitusvaluuttojen keskuspankkikoron ylittävä rahoitusvarallisuuden korkotuotto

Tavoite
> 0; 5 vuoden liukuva keskiarvo
12/2017
0,40 %
12/2018
0,41 %
12/2019
0,47 %
Strateginen linjaus

5. Tavoitteena on vakaa voitonjako valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.

Vararahasto + varaukset suhteessa taseen mitattuihin riskeihin

Tavoite
Varauksia kartutetaan tavoitteena riittävän vahva tase kaikissa olosuhteissa
12/2017
5 734 milj. euroa
12/2018
5 850 milj. euroa
12/2019
6 066 milj. euroa

Jaettu voitto

Tavoite
Tasainen voitonjako
12/2017
104,0 milj. euroa
12/2018
143,0 milj. euroa
12/2019
188,0 milj. euroa
Strateginen linjaus

6. Suomen Pankki on EU-maiden tehokkaimpien keskuspankkien joukossa.

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä tilapäistyövoiman henkilötyövuodet yhteensä

Tavoite
2019: ≤ 387,9
12/2017
379
12/2018
370
12/2019
372

Osastojen toimintakulut yhteensä

Tavoite
2019: ≤ 61 milj. euroa
12/2017
53,4 milj. euroa
12/2018
54,2 milj. euroa
12/2019
56,3 milj. euroa

III Sisäisten prosessien toimivuus

Strateginen linjaus

7. Suomen Pankin analyysi- ja operatiivisten prosessien laatua kehitetään aktiivisesti.

Osastojen tavoite - ja tulossopimuksissa määriteltyjen kriteerien täyttyminen

Tavoite
≥ 93 %
12/2017
76 %
12/2018
61 %
12/2019
69 %
Strateginen linjaus

8. Suomen Pankin tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa huipputason asiantuntijatyön ja vaikuttavuuden

Palaute IT -välineistä ja palveluista

Tavoite
≥ 93 % tyytyväisiä
12/2017
94 %
12/2018
93 %
12/2019
92 %

ICT -saatavuus viestintätekniikan ja sisällönhallinnan palveluissa (24/7)

Tavoite
≥ 99 %
12/2017
99,9 %
12/2018
99,8 %
12/2019
99,9 %

Vakavien häiriöiden määrä

Tavoite
0
12/2017
0
12/2018
0
12/2019
0

Tuottavuutta parantaneet IT-parannukset osastojen näkökulmasta, tavoitteen saavuttaneiden osastojen osuus

Tavoite
= 100 %
12/2017
100 %
12/2018
100 %
12/2019
100 %
Strateginen linjaus

9. Suomen Pankki toimii ympäristön kannalta kestävällä tavalla

Kokonaispäästöt/ toimintakulut (energiankäytön määrä)

Tavoite
Supistuva trendi
12/2017
61,2 kg CO2 - päästöt/ energian käyttö
12/2018
59,4 kg CO2 - päästöt/ energian käyttö
12/2019
50,6 kg CO2 - päästöt/ energian käyttö

IV Tulevaisuuden rakentaminen

Strateginen linjaus

10. Suomen Pankki kehittää osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään.

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien vuotuinen toteutuminen

Tavoite
Yli 80 % suunnitelmista toteutuu hyvin
12/2017
85 %
12/2018
88 %
12/2019
80 %

Koulutustasoindeksi

Tavoite
> 6,1
12/2017
6,2
12/2018
6,3
12/2019
6,3
Strateginen linjaus

11. Suomen Pankki huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista

Johtajuusindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
2017: ≥ 3,8; 2018: ≥ 3,7; 2019: ≥ 71,4 *Henkilöstötutkimuksen toteuttaja vaihtui ja arviointiasteikko muuttui.
12/2017
3,9
12/2018
3,8
12/2019
70,8*

Työtyytyväisyysindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
2017: ≥ 3,5; 2019: ≥ 70,6 *Henkilöstötutkimuksen toteuttaja vaihtui ja arviointiasteikko muuttui.
12/2017
3,6
12/2018
-
12/2019
70,9*

Vähemmistönä olevan sukupuolen osuus esimiehistä

Tavoite
Kasvava trendi
12/2017
36 %
12/2018
34 %
12/2019
42 %

Sairauspoissaolot

Tavoite
Alle 3,5 %
12/2017
2,6 %
12/2018
3,3 %
12/2019
2,4 %