Suomen Pankki antaa panoksensa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Suomen Pankin vastuullisuusohjelman painopisteitä ovat kestävän kasvun edistäminen, tiedolla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta.

Suomen Pankki otti vuoden 2019 lopussa käyttöön vastuullisuusohjelman. Sen painopisteitä ovat kestävän kasvun edistäminen, tiedolla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta.

Vastuullisuus lähtee Suomen Pankin ydintoiminnasta. Keskuspankin ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta. Suomen Pankin tehtävänä on myös huolehtia osaltaan, että rahoitusjärjestelmä on luotettava ja maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia.

Lisäksi Suomen Pankilla on roolinsa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentajana ja sen myötä kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjänä (kuvio 23).

Vastuullisuusohjelman painopisteet

Suomen Pankin vastuullisuusohjelman kaikilla kolmella painopistealueella on selkeät tavoitteet.

Kestävää kasvua ja hyvinvointia

 • Pidämme yllä vakaata hintatasoa.
 • Huolehdimme rahoitusjärjestelmän vakaudesta.
 • Edistämme turvallisia ja saavutettavia maksujärjestelmiä.
 • Tuemme EU:n yleistä talouspolitiikkaa ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Vaikuttavaa tietoa ja yhteistyötä

 • Tuomme faktat ja tutkimustiedon talouspoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • Olemme läsnä yhteiskunnallisina keskustelijoina ja jaamme tietoa tasapuolisesti.
 • Toimimme osana tiedeyhteisöä.
 • Edistämme suomalaisten talousosaamista.

Ilmastoriskien hallintaa

 • Sijoitamme vastuullisesti.
 • Toimimme tehokkaalla, taloudellisella ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
 • Huomioimme ilmastoriskit rahoitusvakauden seurannassa.
 • Pienennämme käteisen ja rahahuollon ympäristövaikutuksia.

Mittaristot ja käytännöt tukevat vastuullisuusohjelman toteutumista

Suomen Pankin ohjaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta ja arvioi toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteiden valossa. Vastuullisuuden avainmittareita ympäristövastuun alueella ovat muun muassa toiminnan päästöt suhteutettuina toimintakuluihin sekä sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Suomen Pankki huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista, kehittymismahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilöstöpolitiikan vastuullisuuden avainmittareita ovat muun muassa työtyytyväisyysindeksi, johtamisindeksi, vähemmistönä olevan sukupuolen osuus esimiehistä ja sairaspoissaolojen määrä. 

Vastuullisuusohjelman toimeenpanoa ohjaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen vastuullisuusverkosto, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Verkosto luo käytäntöjä, joiden avulla on mahdollista huomioida vastuullisuuden eri ulottuvuudet jokapäiväisessä työssä.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin budjetti ja operatiiviset kustannukset