Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, hyvä työilmapiiri sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat Suomen Pankille tärkeitä. Suomen Pankki on mukana kehittämässä työelämää valtakunnallisessa Vastuullinen työnantaja -kampanjassa.

Suomen Pankki on vakaa ja vastuullinen työnantaja. Pankissa työskentelee noin 360 asiantuntijaa monipuolisissa, haastavissa ja yhteiskunnallisesti merkityksellisissä tehtävissä (kuvio 24). Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, hyvä johtaminen ja työilmapiiri sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat Suomen Pankille tärkeitä asioita.

Suomen Pankki kannustaa henkilöstöä hyödyntämään joustavia työaikamuotoja. Ne edistävät työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Vuonna 2019 pankkilaiset tekivät esimerkiksi etätyötä aiempaa useammin.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Suomen Pankki seuraa henkilöstönsä työhyvinvointia säännöllisesti toteutettavilla henkilöstötutkimuksilla. Suomen Pankin työtyytyväisyysindeksi oli 70,9. Se ylitti tavoitteen mukaisesti suomalaisen asiantuntijanormin 70,6.

Henkilöstön osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen panostettiin Suomen Pankissa muun muassa toteuttamalla koko organisaation laajuinen osaamiskartoitus, jossa keskityttiin erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeiden selvittämiseen. Henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteutumisaste oli 80 %.

Lue lisää työskentelystä Suomen Pankissa

Vastuullista kehittämistä

Suomen Pankki on mukana kehittämässä työelämää valtakunnallisessa Vastuullinen työnantaja -kampanjassa ja on sitoutunut muiden kampanjaan osallistuvien työantajien tavoin tarjoamaan entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia kaikille työntekijöille.

Henkilöstötutkimuksen lisäksi pankki kerää sisäisten prosessien kehittämispalautetta henkilöstöltään monilla muillakin tavoin. Uutena palaute- ja kehittämiskanavana otettiin käyttöön uusille työntekijöille suunnatut onboarding-kyselyt.

Kehittämispalautteiden pohjalta Suomen Pankki uudisti perehdytysprosessiaan ottamalla käyttöön kummijärjestelmän. Jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään oma kummityöntekijä, joka tukee erityisesti työyhteisöön tutustumisessa ja omaan uuteen tehtäväkenttään perehtymisessä.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö

Suomen Pankki on sitoutunut tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen työyhteisön kehittämiseen. Pankki haluaa tarjota kaikille työntekijöille tasapuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Suomen Pankki tarkastelee naisten ja miesten välistä palkkauksellista tasa-arvoa suhteessa tehtävien vaativuustasoon. Naisten mediaanipalkan suhde vaativuustasoltaan vastaavaan miesten mediaanipalkkaan oli vuonna 2019 keskimäärin 100 %.

Vähemmistönä olevan sukupuolen osuutta esimiehistä seurataan osana pankin tavoite- ja tulosmittaristoa. Esimiestehtävissä työskentelee 42 % naisia ja 58 % miehiä. Naisten osuus esimiehistä on kasvanut viime vuosina.

Nuorille vastuullista kesätyötä

Suomen Pankki on kaupallisen alan opiskelijoiden suosikkityönantajia ja julkisen sektorin suosituin työnantaja. Nuorten työllistäminen on osa yhteiskuntavastuutyötä. Suomen Pankki tarjoaa vuosittain Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteita noudattaen kesätyöpaikan noin 40 opiskelijalle.

Lue lisää kesätyöstä Suomen Pankissa kesätyöblogistaSeuraava artikkeli

Vastuullinen sijoittaminen