Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Ympäristöä rasittavat eniten kiinteistöt, rahahuolto ja matkustaminen. Päästöjä on vähennetty muuttamalla toimintatapoja ja uudistamalla teknologiaa. Suomen Pankki tekee ympäristöyhteistyötä Euroopan muiden keskuspankkien kanssa ilmastonmuutosta vastaan.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta voivat vähentää ympäristörasitustaan parhaimmin tehostamalla energiankäyttöään. Reilussa kymmenessä vuodessa hiilidioksidipäästöt ovatkin pienentyneet 40 %. Ympäristöä rasittavat eniten kiinteistöt, rahahuolto ja matkustaminen.

Vuoden 2019 suurin päästöjen lähde oli edellisvuosien tapaan kiinteistöjen käyttö. Niiden lämmityksessä, viilennyksessä ja sähköenergian käytössä kuluu eniten energiaa. Toisaalta niihin liittyvät päästöt ovat pienentyneet eniten, sillä toimitilatarve on vähentynyt ja toimitilojen energiankäyttö supistunut.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kaltaisten viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioiden toimintaan liittyy nykyisin paljon kansainvälisiä kokouksia. Työhön kuuluva matkustaminen on siten yhä runsasta, ja siitä syntyvät päästöt ovat jopa hieman kasvaneet. Lentoliikenne on edelleen suurin yksittäinen päästölähde kiinteistöjen käytön jälkeen.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilöstö käytti ulkoiseen yhteydenpitoon entistä enemmän työaseman videokokousjärjestelmää. Uuden tekniikan suomien mahdollisuuksien myötä harkittiin entistä kriittisemmin sitä, mihin kansainvälisiin kokouksiin on välttämätöntä osallistua paikan päällä ja montako osallistujaa kokouksiin tarvitaan.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta seuraavat toimintansa ympäristövaikutuksia toimintakuluihin suhteutetun mittarin avulla, joka huomioi energiankäytön, henkilöliikenteen, hankintojen ja jätteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2019 jokaista toimintakulun tuhatta euroa kohti syntyi 50,64 kiloa hiilidioksidia. Vuonna 2018 vastaava luku oli 59,37 kiloa hiilidioksidia. Päästöjä ei ole kompensoitu päästövähennysyksiköitä ostamalla.

Suomen Pankki teki vuoden 2019 aikana ympäristöyhteistyötä Euroopan muiden keskuspankkien kanssa. Kansallisten keskuspankkien verkostot jakavat tietoa parhaista käytännöistä ja ratkovat yhdessä keskuspankeille ominaisia ympäristöhaasteita. Ensimmäiset keskuspankit kompensoivat päästöjään päästövähennysyksiköitä ostamalla.Seuraava artikkeli

Rahahuollon ympäristövaikutukset