Me teemme Suomen Pankissa töitä sen eteen, että taloutemme perusta säilyy kotitalouksille ja yrityksille vakaana.

Pankin tehtävänä on huolehtia, että hintataso on vakaa, rahoitusjärjestelmä luotettava ja maksujärjestelmät turvallisia. Hoidamme näitä tehtäviä paitsi Suomen kotikentillä, myös yhteistyössä euroalueen maiden kanssa. Pääjohtajana vaikutan Euroopan keskuspankin neuvostossa, joka päättää euroalueen rahapolitiikasta.

Vuonna 2019 talouden ilmapiiriä heikensivät kauppapoliittiset jänniteet ja voimistunut geopolitiikka. Etenkin Kiinan ja Yhdysvaltain kauppakiistat ja Britannian EU-ero painoivat talouden näkymiä. Suomessakin talouskasvu alkoi hidastua.

Suomen talous kävi koko viime vuosikymmenen läpi talouskriisien ja väestön ikääntymisen aiheuttamaa murroskautta. Tämä murroskausi on yhä kesken. Siitä selviämme parhaiten pitämällä huolen julkisen talouden liikkumavarasta ja tasapainoisesta kustannuskehityksestä.

Euroalueella inflaatio säilyi tavoitetta hitaampana ja inflaatiopaineet olivat vaimeita. EKP:n neuvosto kevensi edelleen rahapolitiikkaansa ja syksyllä käynnistimme uudelleen arvopapereiden netto-ostot.

Talouden rakenteet ovat muuttuneet runsaassa vuosikymmenessä. Tuottavuuskasvun hidastuminen, väestön ikääntyminen ja finanssikrii-sin jälkiseuraukset ovat laskeneet korkoja. Tämä on kaventanut keskuspankkien liikkumavaraa. Puhuin rahapolitiikan strategian uudistamisen tarpeesta lokakuussa 2018. EKP:n uuden pääjohtajan aloitettua tehtävässään uudistukseen tarjoutui tilaisuus.

Strategian arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että EKP voi parhaiten saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Strategiaa tarkastellaan laaja-alaisesti ja vuoropuhelun avulla kerätään laajasti näkemyksiä.

EKP:n strategian uudistaminen kattaa myös ympäristön kestävyyden kysymykset. Vuoden 2019 lopussa käynnistimme Suomen Pankin vastuullisuusohjelman, jonka yksi painopiste on ilmastoriskien hallinta.  Konkreettisena toimena allekirjoitimme toisena keskuspankkina maailmassa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Suomen Pankki korosti vuonna 2019, että kotitalouksien suuri velkaantuneisuus heikentää kansantalouden iskunkestävyyttä. Rahoituskriisien todennäköisyyksiä voidaan pienentää makrovakauspolitiikan välineiden kuten lainakaton avulla. Jatkoimme työtä näiden välineiden kehittämiseksi yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Sääntelyn lisäksi velka- ja talousongelmia voidaan ratkaista paremman talousosaamisen avulla. Suomen Pankki on ottanut vastuun talousosaamisen kansallisesta strategiatyöstä. Selkeiden tavoitteiden ja entistäkin paremman yhteistyön avulla suomalaisten talousosaamista voidaan edistää entistä tehokkaammin. Sekin on osa työtämme talouden vakauden ja kestävän kasvun puolesta.

Olli Rehn
johtokunnan puheenjohtaja
Suomen Pankki