Milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
1 Kulta ja kultasaamiset 2 434 2 135
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 461 7 932
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 1 973 1 961
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 6 488 5 971
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 295 325
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 227
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 21 779 4 648
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 0 1
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 65 657 47 789
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 65 477 45 946
Muut arvopaperit 180 1 843
8 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset 56 871 62 604
Osuudet EKP:ssä 165 159
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset 741 736
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset 6 872 4 908
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) 49 093 56 800
9 Muut saamiset 625 591
Euroalueen metallirahat 45 33
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus 101 111
Muu vaihto-omaisuus 35 36
Muut 445 411
Yhteensä 156 121 126 250
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTATTAVAA
1 Liikkeessä olevat setelit 24 243 21 712
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 110 864 90 403
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 89 190 65 127
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 21 674 25 276
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1
4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 5 608 158
5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 743 1 376
6 Valuuttamääräiset velat euroalueelle
7 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle
8 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 1 402 1 468
9 Eurojärjestelmän sisäiset velat
10 Muut velat 133 47
11 Arvonmuutostilit 2 876 3 268
12 Varaukset 5 237 4 757
13 Oma pääoma ja rahastot 2 873 2 741
Kantarahasto 841 841
Vararahasto 2 032 1 900
14 Tilikauden voitto 142 320
Yhteensä 156 121 126 250