Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää.

Eurojärjestelmä vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurinta valuuttaa eli euroa. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus.

Eurojärjestelmän rahapolitiikan päätavoite on pitää euroalueen hintataso vakaana. Hintavakaus tarkoittaa kuluttajahintojen vuotuista nousuvauhtia, joka on alle 2 prosentin mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä. Näin rahan arvo säilyy kutakuinkin muuttumattomana ja ostovoima vahvana.

Suomen Pankki ylläpitää rahoitusvakautta. Se arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä, osallistuu makrovakauspolitiikkaan ja tuottaa rahoitustilastoja.

Suomen Pankki vastaa käteisen saatavuudesta ja liikkeeseenlaskusta Suomessa. Suomen Pankin vastuulla on kotimaisen rahahuollon ohella myös maksujärjestelmien kehitykseen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Suomen Pankin varallisuudenhallinnan tavoitteena on täyttää keskuspankille asetetut vaatimukset sijoitusten likvidiydestä, turvallisuudesta ja tuotosta ottaen huomioon sijoitustoiminnan riskit ja vastuullisuusnäkökulmat.

Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan. Pankki ottaa kantaa kotimaisiin ja kansainvälisiin talouskysymyksiin riippumattomasti.

Suomen Pankin vastuullisuusohjelman painopisteitä ovat kestävän kasvun edistäminen, tiedolla vaikuttaminen ja ilmastoriskien hallinta.