Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan. Pankki osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää talousosaamista Suomessa.

Suomen Pankin talouspoliittisten kannanottojen tavoitteita ovat viime kädessä hintavakaus, tasapainoinen talouskasvu ja rahoitusjärjestelmän vakaus.

Vuonna 2020 Suomen Pankin kannanotot kotimaiseen talouspolitiikkaan liittyivät pitkälti koronapandemian taloudellisiin vaikutuksiin.

Kannanotot korostivat tarvetta reagoida voimakkaasti akuuttiin kriisiin ja vahvistaa talouskehityksen pidemmän aikavälin näkymiä.

Koronapandemia kasvatti rakenteellisten uudistusten tarvetta

Koronapandemian alkaessa Suomen Pankki korosti, että talouspolitiikassa on tärkeää auttaa kotitalouksia ja yrityksiä selviämään kriisin vaikeimman vaiheen yli.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikka tuki voimakkaasti talouskasvua, ja rahoitusjärjestelmä pystyi hoitamaan tehtäväänsä ilman suuria ongelmia.

Euroalueen yhteisen rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankki vahvisti suomalaisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa kansallisin toimenpitein.

Ilman nopeita ja mittavia talouspolitiikan toimia pandemian aiheuttamat taloudelliset vauriot olisivat olleet huomattavasti suuremmat.

Koronapandemia on muistutus siitä, että hyvässä kunnossa oleva julkinen talous on korvaamaton suoja vaikeuksissa.

Koronapandemia vaikeutti ennusteiden tekemistä

Suomen talous supistui poikkeuksellisen paljon vuonna 2020. Talousennusteita hallitsivat koronapandemia ja sen aiheuttama poikkeuksellisen suuri epävarmuus.

Huhtikuussa julkaistiin poikkeuksellisesti kaksi vaihtoehtoista skenaariota Suomen talouden kehityksestä lähivuosina. Koronapandemian taloudelliset vaikutukset riippuvat siitä, miten nopeasti virus saadaan hallintaan niin Suomessa kuin muuallakin.

Joulukuun ennusteen mukaan Suomen talous toipuu, mutta hitaasti. Vaikka koronapandemian aiheuttama taantuma on jäänyt pelättyä pienemmäksi, se heikentää talouden kasvuedellytyksiä.

Suomen Pankki alkoi vuonna 2020 julkaista kokonaistaloudellisten ennusteiden lisäksi kaksi kertaa vuodessa väliennusteita, joissa julkaistaan BKT:tä, inflaatiota ja työllisyysastetta koskevat näkymät.

Suomen Pankin tutkimus tukena Euroopan keskuspankin strategian uudelleenarvioinnissa

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen Pankin toimintaa.

Suomen Pankki osallistuu kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden ja komiteoiden toimintaan ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Euroopan keskuspankki aloitti vuonna 2020 strategiansa uudelleenarvioinnin. Suomen Pankin tutkimus on ollut merkittävänä apuna strategiaa pohjustavassa arvioinnissa.

Myös vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikutti Suomen Pankin tutkimusteemoihin. Sen nostamista talouspolitiikan kysymyksistä julkaistiin kirjallisuuskatsauksia ja analyyseja.

Suomen Pankin tutkimuksen painopisteitä vuonna 2020 olivat raha- ja makrovakauspolitiikka, makrotalous ja nousevat taloudet.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki kotimaisessa talouspolitiikassa vuonna 2020