Suomen Pankin sijoitustoiminnan tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto. Vastuullisuus on tärkeä osa salkunhoitoa: sijoituspäätöksiä määrittävät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen, hallinnointitapoihin ja riskeihin liittyvät tekijät.

Valuuttavarannon hallussapito ja hoito kuuluvat Suomen Pankin lakisääteisiin tehtäviin. Suomen Pankilla on myös euromääräisiä sijoituksia.

Suomen Pankin varallisuuden hallinta turvaa rahoitusvarallisuuden arvon ja kyvyn tukea pankkijärjestelmän maksuvalmiutta tarvittaessa.

Sijoituksille ja sijoitustoiminnalle asetetut riskirajoitteet varmistavat, että rahoitusvarallisuus on sijoitettu turvallisesti.

Suomen Pankin vakavaraisuus riittää kattamaan tehtävien hoitamisesta aiheutuvat riskit.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuus koostuu monipuolisista sijoituksista

Vuoden 2020 lopussa Suomen Pankin rahoitusvarallisuus oli noin 10 mrd. euroa. Se koostui kulta- ja valuuttavarannosta, euromääräisistä korkosijoituksista sekä osake- ja kiinteistösijoituksista.

Koronapandemian vuoksi tehtyjen toimien sekä valuutta- ja osakekurssien muutosten seurauksena rahoitusvarallisuuden arvo laski vuoden aikana noin 1 mrd. eurolla.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden korkosijoituksia ohjaa pankin johtokunnassa vuosittain päätettävä sijoituspolitiikka. Yli puolet Suomen Pankin korkosijoitusvarallisuudesta on sijoitettu valtioiden velkakirjoihin ja keskuspankkitalletuksiin.

Korkosijoitusvarallisuuden lisäksi Suomen Pankki hallinnoi pitkäaikaista sijoitussalkkua, jonka sijoituksilla on muuhun rahoitusvarallisuuteen verrattuna korkeampi tuotto-odotus ja alhaisempi likviditeettivaatimus.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden kokonaistuotto vuonna 2020 oli 0,5 % eli 76 milj. euroa

Suomen Pankki kehittää vastuullista varallisuuden hallintaa aktiivisesti

Vastuullisuus on erottamaton osa Suomen Pankin varallisuuden hallintaa.

Yksinkertaisimmillaan vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapoihin liittyvien tekijöiden huomiointia sijoituspäätöksissä. Sen lisäksi vastuullisuus liittyy sijoitustoiminnan riskien hallintaan.

Suomen Pankki on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Suomen Pankin osake- ja kiinteistösijoitukset ovat ulkopuolisten varainhoitajien hallinnoimissa rahastoissa. Vuoden 2020 aikana Suomen Pankki kehitti ulkoisten varainhoitajien vastuullisuustekijöiden seurantaa erillisen vastuullisuuskyselyn avulla.

Suomen Pankki on myös tehnyt ensimmäisiä salkun hiilijalanjälkilaskentoja ja skenaarioanalyysejä selvittääkseen vastuullisuusseurannan nykytilaa, tunnistaakseen ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä rakentaakseen uusia ilmastotavoitteita.

Tavoitteena on saada ilmastotavoitteet osaksi vastuullisen sijoittamisen periaatteita vuoden 2021 aikana.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden hallinta