Keskuspankin vastuullisuus lähtee sen ydintoiminnasta. Pankin toiminta-ajatus pohjautuu kestävän taloudellisen vakauden rakentamiseen ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Pankin tehtävänä on huolehtia osaltaan, että hintataso on vakaa, maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia ja rahoitusjärjestelmä luotettava. Suomen Pankilla on roolinsa myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Hoitamalla tehtävänsä tavoitteiden mukaisesti Suomen Pankki antaa parhaalla mahdollisella tavalla panoksensa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Pankki on myös sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen ydintoiminnassaan.

Vastuullisuusohjelmassa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta.

Suomen Pankki raportoi vastuullisuusohjelmansa tavoitteiden toteutumisesta vuosikertomuksessa ja henkilöstötilinpäätöksessä.

Vastuullisuusohjelman toimeenpanoa ohjaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen vastuullisuusverkosto. Se kokoontui vuonna 2020 neljännesvuosittain verkkoseminaareissa. Verkostossa on runsas 40 jäsentä, ja sen ohjausryhmää vetää johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Seminaareissa käsiteltyjä teemoja olivat 1) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan ilmastotyö, 2) kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset työskentelytavat ja 3) mukaan ottava rahoitusjärjestelmä sekä talousosaamisen edistäminen.

 

Suomen Pankin vastuullisuus faktoina

Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista ja toiminnan jatkuvuudesta koronan aikana viestimällä aktiivisesti sekä ottamalla joustavasti käyttöön uusia toiminta- ja työskentelytapoja.

Laadimme työnantajan arvolupauksen, joka kiteyttää millainen työnantaja Suomen Pankki on ja mitä se työnantajana henkilöstölleen lupaa.

Lue lisää »

Vastuullinen sijoittaminen pohjautuu vastuullisuustavoitteisiin ja riskienhallintaan

Vastuullinen sijoittaminen on olennainen osa Suomen Pankin varallisuuden hoitoa. Suomen Pankin johtokunta hyväksyi joulukuussa sijoitustoimintaa ohjaavat julkiset vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vuoden 2020 aikana Suomen Pankki uudisti vastuullisen sijoittamisen toimintatapojansa.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta

Rahoitussektorin ilmastoriskien kartoittaminen etenee

Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä myös rahoitussektorille. Suomen Pankki osallistuu eri työryhmissä kansainväliseen yhteistyöhön, jossa kehitetään analyysimenetelmiä ja seurantaa riskien arvioimiseksi.

Lue lisää ilmastoriskeihin varautumisesta

Suomen Pankin taloudellisten riskien hallinta

Rahapolitiikan toimeenpano sekä rahoitusjärjestelmän vakauden ja toimivuuden turvaaminen ovat keskuspankin ydintehtäviä. Tehtävien toteuttaminen aiheuttaa taloudellisia riskejä, joihin Suomen Pankki varautuu huolehtimalla taseensa vahvuudesta. Vuonna 2020 rahapolitiikan riskit kasvoivat.

Lue lisää taloudellisten riskien hallinnasta

Koronapandemia vähensi Suomen Pankin päästöjä

Vuonna 2020 Suomen Pankin päästöjä vähensi erityisesti koronapandemian aiheuttama muutos työtapoihin ja matkustamiseen. Lisäksi päästöjä on vähennetty muuttamalla toimintatapoja ja uudistamalla teknologiaa. Suomen Pankki tekee laajaa yhteistyötä ilmastonmuutosta vastaan.

Lue lisää Suomen Pankin oman toiminnan ympäristövastuusta

Rahahuollon ympäristövaikutukset vuonna 2020: kuljetuskilometrit vähentyneet

Rahahuolto on eräs keskuspankkien operatiivisimpia tehtäviä, minkä vuoksi siitä seuraa myös päästöjä. Rahahuolto ei ole kuitenkaan koko kansantaloudessa erityisen merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde.

Lue lisää rahahuollon ympäristövaikutuksista

Henkilöstö: vahva asiantuntemus on vakauden valuuttaa

Vuosi 2020 oli haastava kaikille työnantajille ja työntekijöille koronapandemian vuoksi. Pitkittyneen pandemian aikana Suomen Pankki tuki henkilöstönsä kriisinkestävyyttä monin eri tavoin. Vuoden 2020 aikana Suomen Pankki myös uudisti työnantajailmettään ja laati työnantajan arvolupauksen.

Lue lisää Suomen Pankin sosiaalisesta vastuusta

Suomeen ensimmäinen talousosaamisen strategia

Vuoden alussa aloitettu hanke talousosaamisen edistämiseksi eteni poikkeusoloista huolimatta hyvin. Sen tuloksena tehtiin ehdotus kansallisen talousosaamisen strategiaksi.

Ehdotus tähtää siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ymmärtää talousosaamisen tärkeyden omassa elämässään ja pystyy tekemään taloudenpitonsa kannalta hyviä päätöksiä.

Lue lisää Suomen Pankin työstä talousosaamisen kehittämiseksi