Suomen Pankki vastaa käteisen saatavuudesta ja liikkeeseenlaskusta Suomessa. Kotimaisen rahahuollon ohella Suomen Pankin vastuulla on maksujärjestelmien ja vakuushallintapalveluiden tuottamiseen, kehitykseen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Maksamisen markkinoilla tapahtui vuonna 2020 muutoksia etenkin koronapandemian vuoksi.

Käteisen käyttö väheni entistä nopeammin, ja kortilla maksamisen suosio kasvoi. Erityisesti ilman kortin PIN-koodia tehtävä lähimaksaminen ja mobiilimaksaminen lisääntyivät.

Pankkien toisilleen TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän kautta välittämien maksujen lukumäärä kasvoi vuonna 2020.

Eurojärjestelmä selvitti digitaalisen euron mahdollisuuksia

Sähköinen maksaminen on oleellinen osa nykypäivää, ja sen osuus tulee edelleen kasvamaan. Jos ja kun maksamisen halutaan jatkossakin tapahtuvan keskuspankkirahalla, eurojärjestelmän tulee olla muutoksessa mukana. Käteisrahan käytön vähennyttyä on pohdittu, pitäisikö myös keskuspankin alkaa tarjota omaa digitaalista maksuvälinettä. Eurojärjestelmä aloitti vuonna 2020 euroalueen digitaalista keskuspankkirahaa eli digitaalista euroa koskevan työn. Digitaalinen euro täydentäisi euroseteleitä ja -kolikoita.

Sähköisen maksamisen kasvu siirtää vähittäismaksamista yhä enemmän kaupallisten toimijoiden hoidettavaksi. Eurojärjestelmän tehtävä on varmistaa, että maksujärjestelmät toimivat myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Rahoitussektorin kyberturvallisuuden kehittäminen

Rahoitussektorin palveluissa hyödynnetään laajasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

Samalla toimijat altistuvat kyberriskeille. Hyökkäys pankkiin tai maksujärjestelmään voisi suorien vaikutusten lisäksi aiheuttaa laajaa epäluottamusta rahoitusjärjestelmää kohtaan.

Parantaakseen suojautumistaan rahoitusalan yritykset etsivät heikkouksia järjestelmistään koettelemalla niitä todellisten hyökkääjien menetelmin. Tunkeutumistesteissä yrityksen tilaama hyökkääjä pyrkii hallitusti pääsemään käsiksi yrityksen tuotantojärjestelmiin.

Euroopan keskuspankin toukokuussa 2018 julkaisema TIBER-EU-kehikko ohjaa tunkeutumistestauksia. Vuonna 2020 Suomen Pankki julkaisi oman TIBER-FI-soveltamisohjeen, joka tukee testausta ja kehittää koko alan häiriönsietokykyä Suomessa.

Eurojärjestelmä kehittää rahahuollon vastuullisuutta

Rahahuolto on eräs keskuspankkien operatiivisimpia tehtäviä, minkä vuoksi sillä on myös ympäristövaikutuksia. Vaikutukset koko kansantalouteen ovat kuitenkin hyvin pienet.

Rahahuollon ympäristövaikutukset syntyvät käteisen valmistuksesta, kuljetuksista, käsittelystä, laskennasta ja lajittelusta sekä varastoinnista. Suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat keskuspankkien ulkopuolella.

Eurojärjestelmä on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että vuonna 2022 tuhotut setelit hävitetään polttamalla eikä niitä enää viedä kaatopaikoille.

Lisäksi eurojärjestelmä selvittää mahdollisuuksia korvata setelipaperin perusmateriaali seuraavassa setelisarjassa.Seuraava artikkeli

Digitaalinen euro olisi euron kolmas muoto