Suomen Pankki tuottaa pankeille sekä muille rahoitusalan toimijoille eurojärjestelmän yhteiset TARGET-maksu- ja selvitysjärjestelmäpalvelut. Vuosi 2020 oli työntäyteinen sekä palveluiden päivittäisessä toiminnassa että kehitystyössä.

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän maksujen lukumäärä kasvaa yhä

TARGET2-maksujärjestelmä on Suomen Pankin ja eurojärjestelmän muiden keskuspankkien yhdessä omistama ja operoima reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä eli RTGS-järjestelmä.

Suomen Pankilla oli vuoden 2020 lopussa TARGET2-asiakkaana yhteensä 24 Suomessa ja Pohjoismaissa toimivaa luottolaitosta ja liitännäisjärjestelmää.

Vuonna 2020 TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä välitettiin maksuja päivittäin keskimäärin 2 570 ja niiden arvo oli keskimäärin 44 mrd. euroa päivässä.

Maksujen lukumäärä on viime vuosina noussut, ja myös vuonna 2020 kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 25 %. Maksujen arvo sen sijaan pysyi ennallaan verrattuna vuoteen 2019.

Arvopaperiselvitys Suomessa siirtyy T2S:lle vuonna 2023

TARGET2-järjestelmän lisäksi Suomen Pankki tarjoaa TARGET2-Securities-järjestelmässä (T2S) pankeille keskuspankkirahatilejä arvopaperiselvitystä varten.

T2S on eurojärjestelmän rakentama arvopaperikaupan selvitysalusta, jossa kauppojen selvitys tapahtuu keskuspankkirahassa.

T2S-järjestelmässä selvitettyjen tapahtumien määrä kasvoi merkittävästi keväällä 2020 koronapandemian aiheuttaman markkinamyllerryksen vuoksi.

T2S-järjestelmään on liittynyt jo 21 eurooppalaista arvopaperikeskusta. Suomen markkinoilla sen merkitys kasvaa entisestään, kun Euroclear Finland liittyy siihen syksyllä 2023.

TIPS-osapuolten määrä kasvaa merkittävästi ensi vuonna

Eurojärjestelmän tarjoama TARGET Instant Payment Settlement -pikamaksujärjestelmä (TIPS) mahdollistaa pikamaksujen välittämisen keskuspankkirahassa jokaisena päivänä ja kaikkina vuorokaudenaikoina.

TIPS on ollut toiminnassa muutaman vuoden, mutta toistaiseksi siihen ei ole liittynyt suomalaisia pankkeja. Tilanne on kuitenkin muuttumassa Euroopan komission vähittäismaksustrategian ja Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston heinäkuussa 2020 tekemien päätösten myötä. Sen mukaan kaikkien pikasiirtoja tarjoavien TARGET2-pankkien sekä pikasiirtoja välittävien selvityskeskusten tulee olla tavoitettavissa TIPS-järjestelmän kautta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suomen Pankki on käynnistänyt maksujärjestelmäosapuoltensa kanssa toimet tavoitteen saavuttamiseksi.

Hankkeella varmistetaan pikasiirtojen täysi saavutettavuus koko euroalueella.

Maksu- ja selvitysjärjestelmissä esiintyi häiriöitä vuonna 2020

Koronapandemiavuosi 2020 oli operatiivisesti haastava ja edellytti Suomen Pankilta toimintojen uudelleen organisointia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta eurojärjestelmän maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat toimineet lähes normaalisti koko vuoden ajan.

Järjestelmissä oli vuoden aikana kuitenkin myös häiriötilanteita. Näistä merkittävin tapahtui lokakuussa 2020, kun TARGET2-järjestelmän toiminta pysähtyi teknisistä syistä kokonaan lähes kymmeneksi tunniksi.

EKP on käynnistänyt tapahtuneesta eurojärjestelmän sisäisten selvitysten lisäksi ulkopuolisen tahon arvion, jonka tulosten on määrä valmistua keväällä 2021.

Koronapandemia vaikutti järjestelmähankkeiden aikatauluun

Suomen Pankki ja sen osapuolet ovat mukana eurojärjestelmän T2-T2S- konsolidaatioprojektissa, jossa TARGET2- ja T2S-järjestelmät yhdistetään teknisesti samalle alustalle tavoitteena tuoda operatiivista ja taloudellista tehokkuutta järjestelmien ylläpitoon.

Nykyinen TARGET2-järjestelmä korvataan kokonaan uudella RTGS-järjestelmällä, joka vastaa markkinoiden kasvaneisiin vaatimuksiin ja tehostaa pankkien likviditeetin hallintaa. Samalla siirrytään käyttämään maksusanomissa uutta ISO 20022 -sanomastandardia.

EKP:n neuvosto päätti heinäkuussa 2020 markkinoiden toiveesta siirtää uuden järjestelmän käyttönottoa vuodella.

Syynä siirtoon olivat koronapandemian aiheuttamat haasteet sekä rahoitusalan kansainvälisiä sanomastandardeja hallinnoivan SWIFT:n päätös lykätä rajat ylittävien maksujen siirtymistä ISO20022-sanomastandardiin vuodella.

Uusi T2-maksujärjestelmä otetaan käyttöön marraskuussa 2022.

Eurojärjestelmän toisen merkittävän projektin eli yhteisen ECMS-vakuushallintajärjestelmähankkeen (Eurosystem Collateral Management System) tuotantoonottoa päätettiin niin ikään siirtää vuodella. Uusi tuotantoonottopäivä on marraskuussa 2023.

Näin varmistetaan, että järjestelmää käyttäville keskuspankeille, T2S-arvopaperikeskuksille ja pankeille jää riittävästi aikaa tarvittavalle testaukselle ja muulle valmistelutyölle konsolidaatioprojektin jälkeen.

Uusi ECMS-järjestelmä tulee aikanaan korvaamaan Suomen Pankin nykyisen oman vakuushallintajärjestelmän.

Aikataulumuutoksista huolimatta Suomen Pankki on vuoden 2020 aikana edistänyt projekteja aktiivisesti sekä eurojärjestelmässä että markkinaosapuoltensa kanssa.