Tavoite- ja tuloskehikko 2018–2020

I Vaikuttavuus ja palvelukyky

Strateginen linjaus

1. Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu kilpailukykyiseen asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan, joka yhdistää kokonaistaloudellisen ja rahoitusmarkkinoiden näkökulman.

Vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden laatupainotettu indeksi

Tavoite
≥ 32
12/2018
32
12/2019
52
12/2020
19
Strateginen linjaus

2. Suomen Pankki huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin palvelutasosta ja tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyiset keskuspankkipalvelut.

Keskuspankkipalvelujen laatu palvelun käyttäjien näkökulmasta

Tavoite
≥ 95 % vastaajista tyytyväisiä
12/2018
92 %
12/2019
98 %
12/2020
98 %

Kuluttajakysely käteisrahan saatavuudesta ja kunnosta (painotettu keskiarvo)

Tavoite
≥ 4
12/2018
4,0
12/2019
4,1
12/2020
4,1
Strateginen linjaus

3. Yleisön luottamusta Suomen Pankkiin sekä tietoa Suomen Pankin ja eurojärjestelmän toiminnasta lisätään tehokkaan ja kohdennetun viestinnän avulla.

Taloustutkimuksen toteuttaman Omnibus-kyselytutkimuksen tulos

Tavoite
Vertailuryhmän yläkvartiilissa
12/2018
3/12
12/2019
3/12
12/2020
3/12

Käynnit (klikkaukset) Suomen Pankin verkkosivuilla

Tavoite
Nouseva trendi
12/2018
1,6 milj.
12/2019
1,6 milj.
12/2020
2,1 milj.

II Tehokas resurssien käyttö ja vakavaraisuus

Strateginen linjaus

4. Suomen Pankin rahoitusvarallisuus sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeet täyttäen.

Valtionvelkakirjojen ja keskuspankkitalle-tusten osuus sijoitusvarallisuudesta

Tavoite
≥ 45 %
12/2018
Uusi mittari
12/2019
62 %
12/2020
56 %

Sijoitusvaluuttojen keskuspankkikoron ylittävä rahoitusvarallisuuden korkotuotto

Tavoite
> 0; 5 vuoden liukuva keskiarvo
12/2018
0,41 %
12/2019
0,47 %
12/2020
0,90 %
Strateginen linjaus

5. Tavoitteena on vakaa voitonjako valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.

Vararahasto + varaukset suhteessa taseen mitattuihin riskeihin

Tavoite
Varauksia kartutetaan tavoitteena riittävän vahva tase kaikissa olosuhteissa
12/2018
5 850 milj. euroa
12/2019
6 066 milj. euroa
12/2020
6 686 milj. euroa

Jaettu voitto

Tavoite
Tasainen voitonjako
12/2018
143,0 milj. euroa
12/2019
188,0 milj. euroa
12/2020
100,0 milj. euroa
Strateginen linjaus

6. Suomen Pankki on EU-maiden tehokkaimpien keskuspankkien joukossa.

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä tilapäistyövoiman henkilötyövuodet yhteensä

Tavoite
2020: ≤ 382
12/2018
370
12/2019
372
12/2020
364

Osastojen toimintakulut yhteensä

Tavoite
2020: ≤ 62 milj. euroa
12/2018
54,2 milj. euroa
12/2019
56,3 milj. euroa
12/2020
55,4 milj. euroa

III Sisäisten prosessien toimivuus

Strateginen linjaus

7. Suomen Pankin analyysi- ja operatiivisten prosessien laatua kehitetään aktiivisesti.

Osastojen tavoite - ja tulossopimuksissa määriteltyjen kriteerien täyttyminen

Tavoite
≥ 93 %
12/2018
61 %
12/2019
69 %
12/2020
76 %
Strateginen linjaus

8. Suomen Pankin tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa huipputason asiantuntijatyön ja vaikuttavuuden

Palaute IT -välineistä ja palveluista

Tavoite
≥ 93 % tyytyväisiä
12/2018
93 %
12/2019
92 %
12/2020
95 %

ICT -saatavuus viestintätekniikan ja sisällönhallinnan palveluissa (24/7)

Tavoite
≥ 99 %
12/2018
99,8 %
12/2019
99,9 %
12/2020
99,9 %

Vakavien häiriöiden määrä

Tavoite
0
12/2018
0
12/2019
0
12/2020
0

Tuottavuutta parantaneet IT-parannukset osastojen näkökulmasta, tavoitteen saavuttaneiden osastojen osuus

Tavoite
= 100 %
12/2018
100 %
12/2019
100 %
12/2020
86 %

IV Tulevaisuuden rakentaminen

Strateginen linjaus

9. Suomen Pankki toimii kestävällä tavalla.

Kokonaispäästöt/toimintakulut (energiankäytön määrä)

Tavoite
Supistuva trendi
12/2018
59,37 kg CO2/1 000 euroa
12/2019
50,64 kg CO2/1 000 euroa
12/2020
31,35 kg CO2/1 000 euroa

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen

Tavoite
Raportointi organisoitu ja toteutettu vuonna 2020
12/2018
Uusi mittari
12/2019
Uusi mittari
12/2020
Raportointi organisoitu ja toteutettu

Network for Greening Financial System -suositusten toimeenpano

Tavoite
Toimintasuunnitelma laadittu vuonna 2020
12/2018
Uusi mittari
12/2019
Uusi mittari
12/2020
Selvitys toimeenpanosta 2020

Talousosaamisen kansallisen koordinaation toteuttaminen

Tavoite
Eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti 2020
12/2018
Uusi mittari
12/2019
Uusi mittari
12/2020
Toteutettu suunnitelman mukaisesti
Strateginen linjaus

10. Suomen Pankki kehittää osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään.

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien vuotuinen toteutuminen

Tavoite
Yli 80 % suunnitelmista toteutuu hyvin
12/2018
88 %
12/2019
80 %
12/2020
79 %

Koulutustasoindeksi

Tavoite
> 6,1
12/2018
6,3
12/2019
6,3
12/2020
6,3
Strateginen linjaus

11. Suomen Pankki huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista

Johtajuusindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
2018: ≥ 3,7; 2019: ≥ 71,4; 2020: ≥ 71,7
12/2018
3,8
12/2019
70,8
12/2020
74,1

Työtyytyväisyysindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
2019: ≥ 70,6 *Henkilöstötutkimuksen toteuttaja vaihtui ja arviointiasteikko muuttui.
12/2018
Mittaus joka toinen vuosi
12/2019
70,9*
12/2020
Mittaus joka toinen vuosi

Vähemmistönä olevan sukupuolen osuus esimiehistä

Tavoite
Kasvava trendi
12/2018
34 %
12/2019
42 %
12/2020
45 %

Sairauspoissaolot

Tavoite
Alle 3,5 %
12/2018
3,3 %
12/2019
2,4 %
12/2020
1,7 %