Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää. Suomen Pankki on kestävän talouden ja vakauden rakentaja.

Vuonna 2020 Suomen Pankki uudisti strategiansa. Uuden strategian tavoitteena on varmistaa, että Suomen Pankki pystyy tulevaisuudessa toimimaan vakaasti ja tehokkaasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uusi strategia perustuu kattavaan skenaariotyöhön

Suomen Pankki aloitti strategiansa uudistamisen toimintaympäristön huolellisella analyysillä. Tämä skenaariotyö auttaa ennakoimaan, kuinka Suomen Pankin toimintaympäristö muuttuu 2020-luvulla.

Työn tuloksena syntyneitä kolmea skenaarioita hyödynnettiin strategiatyössä pohtimalla, mitkä Suomen Pankin mahdollisuudet, riskit ja strategiset vaihtoehdot ovat niiden mukaisissa toimintaympäristöissä.

Suomen Pankki toteuttaa visiotaan järjestelmällisesti

Suomen Pankin vision mukaan ”Suomen Pankki on vaikuttava ja arvostettu keskuspankki, joka ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa päämääränään kansalaisten hyvinvointi”.

Visio on purettu yhdeksäksi periaatteeksi, jotka ohjaavat Suomen Pankin toimintaa ja kertovat, miten vision viitoittamaan päämäärään päästään.

Näiden periaatteiden mukaan Suomen Pankki muun muassa luo lisäarvoa asiantuntemuksellaan, tarjoaa luotettavat ja edistykselliset keskuspankkipalvelut, varmistaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa, kehittää työtapojaan pitkäjänteisesti ja pitää yllä vakaata voitonjakoa.

Strategiset painopisteet täydentävät uutta strategiaa

Suomen Pankin uutta strategiaa täydentävät johtokunnan valitsemat strategiset painopisteet. Ne ohjaavat strategian toimeenpanoa toimintasuunnittelukauden 2021–2023 ajan.

Strategian painopisteiden mukaan Suomen Pankki muun muassa arvioi koronapandemian vaikutuksia, osallistuu aktiivisesti Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategian uudistamiseen ja digitaalisen keskuspankkirahan valmisteluun.

Etätyöstä uusi normaali – koronapandemia vaikutti toimintatapoihin

Vuosi 2020 oli haastava kaikille työnantajille ja työntekijöille koronapandemian vuoksi. Pitkittyneen pandemian aikana Suomen Pankki tuki henkilöstönsä kriisinkestävyyttä monin eri tavoin.

Keskuspankin vastuullisuus lähtee sen ydintoiminnasta

Suomen Pankin vastuullisuusohjelmassa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta.