Vuonna 2020 Suomen Pankki keskitti viestintätoimet, kuten tiedotustilaisuudet sekä sidosryhmä- ja kansalaistapaamiset, verkkoon. Sosiaalisen median rooli tiedonvälittäjänä korostui entisestään. Vuoden alussa aloitettu hanke talousosaamisen edistämiseksi eteni poikkeusoloista huolimatta hyvin. Sen tuloksena tehtiin ehdotus kansallisen talousosaamisen strategiaksi.

Alkuvuodesta 2020 alkanut koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi myös Suomen Pankin viestintätoimiin.

Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi sekä toiminnan jatkuvuus häiriö- ja poikkeustilanteissa ovat Suomen Pankille ensisijaisen tärkeitä. Niiden varmistamisessa viestintä oli keskeisessä roolissa. Keskuspankin koronapandemiaan liittyvistä toimista viestittiin muun muassa ylimääräisissä tiedotustilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Suomen Pankki hyödynsi sisäisessä viestinnässään muun muassa Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin yhteistä intranetiä, sähköpostia ja tekstiviestejä. Johdon ja kriisitoimintaryhmän organisoimia tiedotustilaisuuksia järjestettiin henkilöstölle säännöllisesti.

Kesällä toteutetun henkilöstökyselyn mukaan Suomen Pankin sisäinen viestintä oli kevään koronatilanteessa avointa ja sitä oli riittävästi.

Poikkeusolojen aikana muun muassa yleisötilaisuudet ja seminaarit peruttiin tai siirrettiin verkkoon –koronapandemian vaikutukset korostuivat sisällöissä

Suomen Pankki on seurannut ja analysoinut koronakriisin vaikutuksia talouteen aktiivisesti alusta alkaen. Niistä on viestitty säännöllisesti tilaisuuksien, haastatteluiden ja puheenvuorojen sekä erilaisten verkkojulkaisujen muodossa.

Erityisen paljon Suomen Pankki viesti vuonna 2020 koronaan liittyvistä kansallisista ja eurojärjestelmän politiikkatoimista.

Suomen Pankin verkkosivuille tuotettiin osio, josta voi helposti seurata koronapandemiaan liittyviä julkaisuja, kuten tiedotteita, puheita, uutisia ja blogikirjoituksia.

Pääverkkopalvelujen suomenpankki.fi ja eurojatalous.fi kävijämäärät kolminkertaistuivat vuoden 2020 aikana.

Euro ja talous -tiedotustilaisuuksissa julkaistavia verkkojulkaisuja tehtiin vuonna 2020 kuusi. Ennalta suunniteltujen julkaisujen lisäksi julkaistiin koronatoimiin ja markkinaoperaatioihin keskittyviä numeroita.

Suomenpankkilaiset osallistuivat aktiivisesti myös blogien tuottamiseen: vuoden 2020 aikana Suomen Pankin Euro & talous -sivustolla julkaistiin 68 blogikirjoitusta.

Verkkolähetyksinä toteutetut tilaisuudet mahdollistivat Suomen Pankin ajankohtaisten tapahtumien seuraamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Valtakunnan mediat tukivat Suomen Pankin viestintää osallistumalla vuorovaikutteisesti Suomen Pankin järjestämiin tiedotustilaisuuksiin. Lähetyksiä näytettiin vuonna 2020 myös viittomakielellä tulkattuna.

Suomen Pankki kuuntelee ja keskustelee

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnisti tammikuussa 2020 strategiansa uudelleenarvioinnin. Tavoitteena on varmistaa, että rahapolitiikan strategia vastaa tarkoitustaan nyt ja tulevaisuudessa.

Osana strategian uudelleenarviointia euromaiden keskuspankit järjestivät kuuntelutilaisuuksia, joissa haettiin kansalaisyhteiskunnan ja keskuspankkien muiden sidosryhmien näkemyksiä.

Suomen Pankki järjesti rahamuseon tiloissa syksyn 2020 aikana kolme Suomen Pankki kuuntelee ja keskustelee -tapahtumaa, joihin kaikilla oli mahdollisuus osallistua seuraamalla verkkotilaisuuksia suorana tai myöhemmin tallenteina. Suorat lähetykset keräsivät yhteensä lähes 900 seuraajaa.

Suomen Pankin sosiaalisen median strategia uudistui

Suomen Pankki pyrkii olemaan aktiivinen sisällöntuottaja ja keskustelija myös sosiaalisessa mediassa. Suomen Pankin pääasiallinen tehtävä sosiaalisessa mediassa on jakaa tietoa ja olla läsnä.

Suomen Pankki näkyy sosiaalisessa mediassa monikanavaisesti. Pääkanavassaan Twitterissä Suomen Pankki julkaisi vuoden 2020 aikana yli 800 twiittiä.

Suomen bruttokansantuotteen kasvua ennustava Suomen Pankin robottiekonomisti puolestaan twiittasi ennusteitaan vuoden 2020 aikana lähes sata kertaa.

Vuoden 2020 aikana Suomen Pankki uusi somestrategiansa. Keskeisin uudistus oli tuottaa uudet ajantasaiset tavoitteet kullekin sosiaalisen median kanavalle. Jatkossa sisältöjä pyritään toteuttamaan aiempaa aktiivisemmin ja kohdennetummin.

Suomen Pankki uusi myös työnantajakuvaviestintäänsä. Se näkyy verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa muun muassa päivitettynä työnantajailmeenä ja uratarinoina.

Suomenpankkilaisia kannustetaan ja tuetaan näkymään sosiaalisessa mediassa myös ammattiroolissaan. Esimerkiksi Twitterissä vaikuttaa jo kolmannes Suomen Pankin henkilöstöstä.

 

Suomeen ensimmäinen talousosaamisen strategia

Vuonna 2020 Suomen Pankki aloitti talousosaamisen edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoinnin Suomessa.

Samalla Suomen Pankki käynnisti kansallisen talousosaamisen strategian valmistelun. Tästä sopivat tammikuussa 2020 Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset.

Poikkeusolosuhteista huolimatta talousosaamishanke eteni tehdyn suunnitelman mukaisesti. Hanketyötä tehtiin tutkitun tiedon perusteella ja yhdessä monien eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen etenemisestä viestittiin avoimesti ja säännöllisesti muun muassa blogissa, verkkotilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa.

Ehdotus Suomen ensimmäisestä kansallisen talousosaamisen strategiasta valmistui vuoden 2020 lopulla. Työ sen käytäntöön viemiseksi jatkuu vuoden 2021 aikana.

Rahamuseo

Vuonna 2020 Suomen Pankin rahamuseon opastukset peruttiin ja museo suljettiin kuudeksi kuukaudeksi koronapandemien vuoksi. Kevään yleisötilaisuudet peruttiin kokonaan, ja loppukesästä lähtien tapahtumia toteutettiin verkkotilaisuuksina.

Syksyn ohjelmistokausi aloitettiin hybriditilaisuudella, joka oli Antti Heinosen jo viidennen seteliaiheisen tietokirjan julkistamistilaisuus.

Muutoin ohjelmiston aiheet liittyivät tiiviisti pandemiaan ja sen vaikutuksiin.

Museo päästiin avaamaan yleisölle syyskuussa, mutta joulukuussa se oli jälleen suljettava koronatilanteen huononnuttua. Yleisö on kuitenkin löytänyt verkkotilaisuudet hyvin.