Koronakriisi kiihdytti rahoitusmarkkinoilla jo aiemmin käynnissä ollutta digitalisaatiokehitystä: rahoituksen välityksen toimintamallit ja rakenteet muuttuvat ja alalle tulee uusia digitaalisia toimijoita. Myös perinteiset toimijat investoivat voimakkaasti teknologiseen kehitykseen.

Digitaalisten toimijoiden rooli rahoituksen välityksessä on kasvussa.

Esimerkiksi ilman konttoriverkostoa toimivat digipankit vastaavat yhä suuremmasta osasta suomalaisten kotitalouksien kulutusluottokannan kasvusta. Samalla kasvaa myös pankkisektorin ulkopuolisten toimijoiden merkitys rahoituksen välityksessä.

Suomen Pankki seuraa aktiivisesti uusien toimijoiden ja toimintamallien vaikutuksia rahoituksen välitykseen, roolien muutoksiin ja riskeihin.

Vaikutusten analysoimiseksi Suomen Pankki on alkanut rakentaa koko rahoitussektorin kattavaa seurantaa, jossa sektori on luokiteltu eri ryhmiin toimijoiden ominaispiirteiden tai liiketoimintamallien mukaisesti.

Uusien liiketoimintamallien seuraaminen on tärkeää rahoitusvakauden turvaamiseksi

Digitalisaatio mahdollistaa monipuolisen kirjon liiketoimintamalleja, joilla rahoitusta välitetään. Esimerkiksi joukkorahoituksella, vertaislainauksella ja digitaalisella pankkitoiminnalla on omat ominaispiirteensä.

Suomen Pankki pyrkii olemaan jatkuvasti ajan tasalla rahoituksen välittymisen muutoksesta ja seuraa siksi erilaisten liiketoimintamallien osuuksia ja niiden muutoksia aktiivisesti.

Lisäksi Suomen Pankki analysoi liiketoimintamalleihin liittyviä riskejä ja tuottaa tietoa esimerkiksi rahoitusvakauteen liittyvän päätöksenteon pohjaksi.

Digitalisaatio mahdollisti rahoituksen välityksen jatkumisen myös kriisiaikana

Koronakriisi kiihdytti käynnissä olevaa digitalisaatiota vuonna 2020. Koronan levitessä pankkien asiakaspalvelut ruuhkautuivat, kun asiakkaat hakivat lainoilleen lyhennysvapaita.

Pankit kehittivät pikavauhtia teknologiaratkaisuja käsittelemään yhteydenotoista seuranneita ruuhkia ja ohjasivat asiakkaita käyttämään digitaalisia kanavia.

Suomen Pankki alkoi seurata, miten suuri osa pankkien myöntämistä lainoista otetaan digitaalisten kanavien kautta.

Rahoitusvakauden näkökulmasta digitalisaation mahdollistamat palvelut ja kanavat olivat tärkeässä roolissa rahoituksen välityksen jatkumisessa läpi koronapandemian.

Suomen Pankin analyysit laajenevat pankkisektorin ja rajojen ulkopuolelle

Kun pankkisektorin ulkopuolisten toimijoiden rooli kasvaa, rahoituksen välityksessä on myös analyysin ulotuttuva vahvemmin pankkisektorin ulkopuolelle.

Suomen Pankin johtokunta tekikin jo vuoden 2019 maaliskuussa päätöksen tiedonkeruun laajentamisesta muihin rahoituslaitoksiin.

Vuoden 2020 aikana Suomen Pankki valmisteli uuden tiedonkeruun luottolaitosten ulkopuolisesta rahoituksen välityksestä. Vuonna 2021 alkavan tilastotiedonkeruun piiriin tulevat esimerkiksi luottolaitosten rahoitusyhtiöt ja kulutusluottoja tarjoavat yhtiöt.

Digitalisaatio edistää osaltaan rahoituksenvälityksen kansainvälistymistä. Seurannassa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota rahoituslaitoksiin, jotka myöntävät lainoja useisiin maihin.

Suomen Pankin selvityksien mukaan Suomessakin merkittävä osa kulutusluotoista otetaan muista Pohjoismaista.

Tämän niin kutsutun rajan yli lainaamisen seuranta on keskeinen osa Suomen Pankin digitalisaation toimintamallien analyysiä ja edellyttää pohjoismaista yhteistyötä.