Käyttöehdot

Tietojen oikeellisuus ja vastuun rajoitus

Verkkopalvelun tiedot perustuvat luotettaviin lähteisiin. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Suomen Pankki ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Suomen Pankki varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja poistaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa, joko osittain tai kokonaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivuilla julkaistaviin teksteihin, kuviin ja tallenteisiin ovat Suomen Pankilla tai muilla aineiston yhteydessä mainituilla. Valokuvien tekijänoikeuden haltijoina voivat olla muut tahot kuin Suomen Pankki, mutta Suomen Pankki on tehnyt sopimuksen kuvien käytöstä verkkosivuillaan.

Verkkopalvelussa olevaa aineistoa voi lainata rajoitetusti tekijänoikeuslain mukaisella tavalla. Lainatun aineiston lähde on mainittava. Jos lähde on muu kuin Suomen Pankki tai Euroopan keskuspankki (esim. tilastoissa), käyttöehdoissa saattaa olla rajoituksia. Käyttöehdot kannattaa varmistaa Suomen Pankin viestinnästä (info(at)bof.fi).

Suomen Pankin kuva-aineisto, jota voi käyttää hyvän tavan mukaisesti ei-kaupallisiin tarkoituksiin, on tallennettu Flickr-palveluun: https://www.flickr.com/photos/suomenpankki.

Suomen Pankin verkkopalveluun voi myös tehdä linkkejä omilta sivuilta. On kuitenkin muistettava, että vastuu linkin ajantasaisuudesta on linkin tekijällä. Yksittäisiin kuviin linkittäminen on kielletty.

Suomen Pankin nimen ja logon luvaton käyttö

Suomen Pankin nimeä voidaan käyttää petollisissa tarkoituksissa, joissa yrityksiä, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä kehotetaan esimerkiksi tekemään rahasiirtoja Suomen Pankin kautta. Suomen Pankki ei tarjoa tällaisia finanssipalveluita eikä esimerkiksi kerää palvelumaksuja tai veroja kansainvälisistä rahasiirroista. Suomen Pankki ei käsittele myöskään luottokorttitietoja.

Suomen Pankki ei vastaa edellä kuvatun kaltaisista tai muista rikollisista menettelyistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista tai muista vahingoista. Petos-, väärennys- tai muissa rikosepäilyissä pyydämme asianomaisia kääntymään poliisiviranomaisten puoleen.

Millaisia tietoja Suomen Pankin verkkosivuston käyttäjistä kerätään?

Palvelimelle tallentuvat tiedot

Evästeet. Osa toiminnallisuuksista käyttää ns. istuntoevästeitä, joiden avulla selain muistaa, mitä käyttäjä on ohjelmasta juuri valinnut.

Lokitiedot. Kävijän tullessa verkkosivuille selaimen lähettämät tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimille. Lokitiedosto sisältää yleensä kävijän IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyntiajankohdan, selaimessa käytetyn ikkunan koon sekä evästeet selaimen tunnistusta varten. Lokitiedostojen pohjalta kootaan tilastoja verkkosivujen käytöstä. Yksittäisten käyttäjien tietoja ei tarkastella erikseen eikä tällaisia tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.

Siteimprove-kävijäseuranta. Suomen Pankin verkkosivustolla hyödynnetään Siteimprove-kävijäseurantaa, joka kokoaa kävijäseurantaraportteja sivustolta. Selainten lähettämät tiedot tallentuvat EU-alueella sijaitseville palvelimille, ja niiden pohjalta kootaan pankille tilastoja käyttäjämääristä, yleisistä käyttäjätottumuksista sekä sivuilla suoritetuista hauista.

Sivuston kautta voidaan tilata uutiskirjeitä. Kirjeen tilaajatiedot tallentuvat suomalaisen Liana Technologies Oy:n palvelimille.

Tietosuoja

Tietoja henkilötietojen käsittelystä Suomen Pankin verkkopalveluissa löytyy osoitteesta www.suomenpankki.fi/tietosuoja.