Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii eurojärjestelmä. Eurojärjestelmän päätavoitteena on pitää euroalueen inflaatio 2 %:ssa keskipitkällä aikavälillä. Vuonna 2022 inflaation voimakas kiihtyminen sai Euroopan keskuspankin (EKP) nostamaan korkojaan.

Eurojärjestelmään kuuluvat euroalueen kansalliset keskuspankit ja EKP. Eurojärjestelmän jäsenenä Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja vastaa eurojärjestelmän rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa.

Vuonna 2022 inflaatio kiihtyi voimakkaasti koko euroalueella, mikä sai EKP:n käynnistämään rahapolitiikan normalisoinnin eli se vähensi elvyttäviä rahapolitiikan toimia.

Korkoja nostettiin ja arvopaperien netto-ostot lopetettiin vuoden 2022 aikana osana rahapolitiikan normalisointia

Rahapolitiikan normalisointi näkyi vuoden 2022 aikana ohjauskorkojen jyrkkänä nostamisena, rahapoliittisten osto-ohjelmien muutoksina, koronapandemian aikana tehtyjen vakuushelpotusten asteittaisena purkamisena ja pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korkoehtojen heikentämisenä.

Koronnostot aloitettiin heinäkuussa 2022 ja korkoja nostettiin yhteensä neljä kertaa. Korkoja nostamalla pyritään vakauttamaan inflaatio 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä.

Ohjauskoron nostaminen heijastui myös markkinakorkoihin, kuten 12 kuukauden euriborkorkoon.

Osana tätä laajempaa rahapolitiikan normalisointia EKP lopetti pandemiaan liittyvät netto-ostot maaliskuussa. Arvopaperien netto-ostot loppuivat kesäkuussa.

EKP huomioi ilmastonäkökulmat yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa

Lokakuussa 2022 EKP otti ilmastonäkökulmat mukaan yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaan. Tavoitteena on vähentää yrityslainaomistusten hiilidioksidipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Eurojärjestelmä painottaa uudelleensijoituksiaan liikkeeseenlaskijoihin, joiden toiminta on ilmastonäkökulmasta parempaa. Lisäksi ensimarkkinoilla käytetään eriytettyä tarjousmenettelyä, joka myös suosii ilmastonäkökulmasta paremmin toimivia liikkeeseenlaskijoita sekä tietyt ehdot täyttäviä vihreitä velkakirjoja.

Ilmastotoimet tehdään vaarantamatta eurojärjestelmän ensisijaista hintavakaustavoitetta.Seuraava artikkeli

Euroopan keskuspankki normalisoi rahapolitiikkaansa vuonna 2022