Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii eurojärjestelmä. Eurojärjestelmän päätavoitteena on pitää euroalueen hintataso vakaana. Vuonna 2022 inflaation voimakas kiihtyminen sai Euroopan keskuspankin (EKP) nostamaan korkojaan.

Suomen Pankki ylläpitää omalta osaltaan rahoitusvakautta Suomessa. Se arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä, tuottaa rahoitustilastoja ja valmistelee makrovakauspolitiikkaa. Vuonna 2022 rahoitusjärjestelmää uhkaavat riskit kasvoivat Venäjän hyökkäyssodan laukaiseman energiakriisin myötä.

Suomen Pankin yksi perustehtävistä on huolehtia rahahuollosta ja setelien liikkeeseenlaskusta Suomessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan lisäsi käteisen kysyntää vuonna 2022. Suomen Pankin mielestä käteispalvelujen turvaaminen on tärkeää myös jatkossa.

Suomen Pankin yksi lakisääteisistä tehtävistä on valuuttavarannon hallussapito ja hoito. Vuonna 2022 olosuhteet markkinoilla olivat haasteellisia, ja Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuotot olivat lähellä nollaa.

Suomen Pankin viestinnän merkittävyys ja luotettavuus korostuivat vuoden 2022 kriisien aikana. Suomen Pankki otti kantaa erityisesti energiakriisin vaikutuksiin kotimaan talouteen sekä kriisiin liittyvien politiikkatoimien arviointiin.

Suomen Pankin toteutti vastuullistyötä vuonna 2022 muun muassa tarjoamalla ajankohtaista, riippumatonta ja tutkimukseen perustuvaa tietoa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista talouteen sekä edistämällä aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen tavoitteita.