Milj. euroa 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA
1 Kulta ja kultasaamiset 2 690 2 537
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 430 12 180
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 5 314 5 016
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 7 116 7 164
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 172 360
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 30 096 36 113
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 16 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 900 90 001
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 95 745 89 825
Muut arvopaperit 156 176
8 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset 47 769 33 983
Osuudet EKP:ssä 188 177
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset 741 741
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset 8 010 8 263
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) 38 830 24 802
9 Muut saamiset 737 608
Euroalueen metallirahat 41 38
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus 87 92
Muu vaihto-omaisuus 33 34
Muut 577 444
Yhteensä 189 811 175 782
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Milj. euroa 31.12.2022 31.12.2021
VASTATTAVAA
1 Liikkeessä olevat setelit 26 567 26 100
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 138 697 124 607
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 684 101 054
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 134 013 23 553
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 354 306
4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 1 733 2 708
5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 891 5 388
6 Valuuttamääräiset velat euroalueelle
7 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle
8 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 4 381 4 326
9 Eurojärjestelmän sisäiset velat
10 Muut velat 522 448
11 Arvonmuutostilit 3 628 3 623
12 Varaukset 5 095 5 309
13 Oma pääoma ja rahastot 2 941 2 915
Kantarahasto 841 841
Vararahasto 2 100 2 074
14 Tilikauden voitto 52
Yhteensä 189 811 175 782

Helsingissä 28. helmikuuta 2023

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA

Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja

Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja

Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen