Suomen Pankin viestinnän merkittävyys ja luotettavuus korostuivat vuoden 2022 kriisien aikana. Suomen Pankki otti kantaa erityisesti energiakriisin vaikutuksiin kotimaan talouteen sekä kriisiin liittyvien politiikkatoimien arviointiin.

Suomen Pankki tarjoaa riippumatonta ja tutkittua analyysia ja asiantuntemusta sekä päätöksentekijöiden että laajemmin suomalaisen yhteiskunnan käyttöön.

Aiempien vuosien tapaan Suomen Pankki analysoi talouden kehitystä ja osallistui kotimaiseen talouspoliittiseen keskusteluun.

Vuonna 2022 energiakriisi hallitsi talousnäkymiä Euroopassa ja Suomessa

Suomessa energiakriisiin liittyvät tukitoimet ovat olleet kansainvälisesti verrattuna maltillisia.

Suomen Pankki korosti, että tukitoimet tulisi kohdistaa nykyistä tarkemmin eniten kärsiville kotitalouksille. Ne olisi myös toteutettava niin, etteivät tukitoimet heikennä kannustimia energiansäästöön ja hidasta vihreää siirtymää.

Vuonna 2022 Suomen Pankki korosti kannanotoissaan, että kestävän talouskasvun edellytyksiin kannattaa panostaa. Näitä ovat koulutustason nosto, työmarkkinoiden laaja-alainen kehitys sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen.

Suomen Pankin uusissa tutkimusprojekteissa käsiteltiin laajasti esimerkiksi rahapolitiikan välittymistä ja inflaatio-odotuksia. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen vuotta 2022 tahditti hyvin pitkälle Venäjän laittoman hyökkäyssodan talousvaikutusten analysointi.

Suomen Pankki tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä

Keskuspankkipolitiikkaan liittyvät talouskysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Vuoden 2022 kuluessa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan korosti globaalin yhteistyön merkitystä.

Vuonna 2022 siirryttiin koronapandemian jälkeen taas yhä useammin kasvotusten järjestettäviin kokouksiin.

Kansainvälisten valuuttarahastojen kokousten merkitys korostui kansainvälisessä yhteistyössä. Globaalit haasteet, kuten ruokakriisi, energiakriisi ja ilmastonmuutos, vaativat valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Vuonna 2022 Suomen Pankin viestinnässä painottuivat Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin talousvaikutukset

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta on nostettu yhä tärkeämmäksi osaksi Suomen Pankin toimintaa.

Suomen Pankin ennakoiva tutkimus- ja analyysityö osoitti arvonsa Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jolloin Suomen Pankki sai runsaasti medianäkyvyyttä asiantuntijalausuntojen sekä Suomen talouden ennusteiden myötä.

Suomen Pankin viestinnällinen merkittävyys ja luotettavuus korostuivatkin vuoden 2022 aikana, ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman talouskriisin analysointi kiinnosti myös kansainvälisesti.

Suomen Pankki arvioi vuoden 2022 aikana kriisin talousvaikutuksia ja viesti niistä aktiivisesti. Erityisesti nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin asiantuntijat ovat esiintyneet säännöllisesti ja usein suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki kotimaisessa talouspolitiikassa vuonna 2022