Suomen Pankin viestinnässä korostuivat vuonna 2022 ymmärrettävyys ja asiantuntijoiden vahva rooli. Samalla henkilöstö opetteli uusia hybridityöskentelyn tapoja. Suomen Pankin rahamuseossa avattiin tammikuussa 2022 talousosaamiskeskus, joka toteuttaa uutta kansallista talousosaamisstrategiaa.

Suomen Pankin viestinnällinen merkittävyys ja luotettavuus korostuivat vuoden 2022 aikana. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman talouskriisin analysointi oli kansainvälisesti kiinnostavaa, ja lisäksi Suomen Pankki selvisi kaksi vuotta kestäneestä koronapandemiasta hyvin.

Vuoden 2022 lopulla Suomen Pankki teki selvityksen korona-aikana perustetun kriisiorganisaation toiminnasta. Selvityksen mukaan Suomen Pankki viesti koronapandemian aikana onnistuneesti, riittävästi ja monikanavaisesti.

Säännöllinen ja tavoittava viestintä lisäsi henkilöstön turvallisuuden tunnetta koronapandemian aikana. Muita keskeisiä onnistumisia olivat muun muassa kriisiorganisaation toiminnan nopea organisointi, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, henkilöstön terveysturvallisuudesta huolehtiminen sekä nopea etätöihin siirtyminen.

Suomen Pankki tutki ja analysoi Venäjän hyökkäyssodan talousvaikutuksia ja viesti niistä myös kansainvälisesti

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta on nostettu yhä tärkeämmäksi osaksi Suomen Pankin toimintaa, ja ne näkyvät myös Suomen Pankin lähivuosien strategisissa tavoitteissa. Suomen Pankki osallistuu kansallisella tasolla finanssialan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen yhdessä alan toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 käynnisti Suomen Pankissa poikkeuksellisen ajanjakson. Koronapandemian jälkeisten talouden näkymien ja haasteiden tarkastelusta siirryttiin sodasta aiheutuneiden talousvaikutusten tutkimiseen ja analysointiin.

Sodan vaikutukset tuntuivat pian koko maailmantaloudessa. Venäjän hyökkäyssodan myötä syntynyt energiakriisi pysäytti Suomen talouskasvun ja kiihdytti inflaatiota. Keskuspankit pyrkivät vastaamaan inflaation kiihtymiseen kiristämällä rahapolitiikkaa ja nostamalla korkotasoa.

Suomen Pankki on vuoden 2022 aikana arvioinut kriisin talousvaikutuksia ja viestinyt niistä aktiivisesti. Erityisesti nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin asiantuntijat ovat esiintyneet säännöllisesti ja usein suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa.

Suomen Pankin julkaisemia sodan talousvaikutuksiin liittyviä aineistoja on koottu Suomen Pankin verkkosivuille.

Suomen Pankki julkaisee ajankohtaista, riippumatonta ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa tietoa kaikkien käytettäväksi

Vuonna 2022 Suomen Pankin viestinnän tavoitteena oli julkaista helposti ymmärrettäviä sisältöjä monipuolisesti ja kohdennetusti kaikissa Suomen Pankin käytössä olevissa kanavissa. Helposti ymmärrettäviä sisältöjä julkaistiin muun muassa lyhyinä yhteenvetoina, visualisointeina ja lyhytvideoina.

Suomen Pankin viestinnän keskeisinä teemoina vuonna 2022 olivat Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouteen ja maksujärjestelmien huoltovarmuuden varmistaminen.

Suomen Pankin ulkoisessa viestinnässä olivat lisäksi esillä Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikan kiristyminen, kotitalouksien arkimenojen kasvu inflaation kiihtyessä ja energian hintojen noustessa voimakkaasti sekä korkojen nousun vaikutukset asuntovelallisiin.

Suomen Pankin asiantuntijat viestivät aktiivisesti vuonna 2022. Vuoden aikana julkaistiin 55 blogikirjoitusta. Vuoden 2022 loppuun mennessä noin neljäsosa suomenpankkilaisista oli liittynyt Suomen Pankin asiantuntijoista koostuvaan Twitter-ryhmään.

Suomen Pankin asiantuntijoiden osallistuminen sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun on vahvistanut Suomen Pankin asemaa luotettavana organisaationa.

Suomenpankkilaisten aktiivisuus on vaikuttanut Suomen Pankin viestien kattavaan leviämiseen sosiaalisessa mediassa sekä näyttäytynyt oikean tiedon jakamisena ja kollegoiden tukemisena.

 

Suomen Pankin työ luotettavana tiedon tuottajana korostuu kriisien aikana

Niin sanotuissa normaaliolosuhteissa tehty aktiivinen työ luotettavan ja riippumattoman tiedon tuottajana on näkynyt kriiseissä suurena kiinnostuksena Suomen Pankin asiantuntijoita ja sisältöjä kohtaan.

Suomen Pankin ennakoiva tutkimus- ja analyysityö osoitti arvonsa Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jolloin Suomen Pankki sai runsaasti medianäkyvyyttä asiantuntijalausuntojen sekä Suomen talouden ennusteiden myötä.

Sodan ensimmäisen kuukauden aikana Suomen Pankki mainittiin sodan yhteydessä 53 pääkirjoituksessa, kolumnissa tai toimittajan kommentissa.

Suomen Pankki uudisti eurojatalous.fi-julkaisusivuston käyttäjätutkimuksen, sidosryhmähaastattelujen ja omien asiantuntijoidensa tekemien havaintojen perusteella

Vuoden 2022 lopussa julkistettu uusi sivusto palvelee käyttäjien tarpeita entistä paremmin. Uudistuksessa huomioitiin myös verkkopalvelun käytettävyys ja saavutettavuus. Samalla päivitettiin sivuston visuaalista ilmettä.

Vuonna 2022 Suomen Pankin sisäisessä viestinnässä korostuivat hybridityön haasteet ja turvallisuusympäristö

Vuosi 2022 oli Suomen Pankissa uudenlaiseen työelämäkulttuuriin sopeutumista, jossa työtä ja työskentelytapoja opeteltiin tekemään yhdessä hybridimuotoisesti.

Suomen Pankin työyhteisöviestinnässä näkyi henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä turvalliseen toimintaan panostaminen.

Suomen Pankin henkilöstö on ollut merkittävässä roolissa turvallisen arjen rakentamisessa. Vuoden 2021 lopulla alkaneen ja vuoden 2022 kestäneen Turvallinen arki -kampanjan myötä Suomen Pankin henkilöstön turvallisuuden ja tietoturvallisuuden osaaminen lisääntyi selkeästi.

Turvallinen arki -kampanjan aikana sisäisessä viestinnässä käsiteltiin muun muassa turvallista toimintaa sosiaalisessa mediassa ja verkossa, vastuullisen viestinnän periaatteita sekä informaatiovaikuttamista. Kampanjan lopuksi teetetyn kyselyn perusteella henkilöstö koki sen ansiosta työskentelevänsä arjessa turvallisemmin myös itse.

Avoimet ovet -tapahtumassa kohtasivat kulttuuri, ihmiset ja historia

Suomen Pankin päärakennuksessa ja rahamuseossa vietettiin avoimien ovien tapahtumaa syys-lokakuun 2022 vaihteessa.

Tapahtuman pääteemoina olivat taide ja historia, raha ja maksaminen sekä talousosaaminen. Tieto-, taide- ja historiasisältöjä esiteltiin Suomen Pankin päärakennuksessa sekä rahamuseossa.

Ennen yleisöpäiviä Suomen Pankki järjesti henkilöstölleen ja heidän läheisilleen perhepäivän. Myös sidosryhmille järjestettiin erillisiä tilaisuuksia.

Avoimet ovet -tapahtumassa pidettiin ajankohtaisia tietoiskuja muun muassa tietojenkalastelusta ja Venäjän hyökkäyssotaan liittyvistä pakotteista. Myös lapsille järjestettiin mielekästä tekemistä taidetyöpajan, setelisilppuideoinnin ja seteleiden turvatekijöiden tunnistamisen parissa.

Avoimet ovet -tapahtumassa kävi kolmen päivän aikana yhteensä noin 5 100 vierailijaa. Yleisöpäivien tunnelmiin voi tutustua Suomen Pankin Flickr-kuvapalvelussa.

Vuonna 2022 rahamuseossa avattiin talousosaamiskeskus

Suomen Pankki jatkoi vuonna 2022 työtään kansalaisten talousosaamisen edistämisessä.

Merkittävin toimi tällä alueella oli rahamuseoon perustettu talousosaamiskeskus, jonka virtuaalisia avajaisia vietettiin tammikuussa 2022. Tilaisuudessa puhuivat valtiovarainministeri Annika Saarikko ja pääjohtaja Olli Rehn.

Talousosaamiskeskus on herättänyt suurta kiinnostusta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Talousosaamiskeskuksen toiminta rahamuseossa edistää suomalaisten talousosaamista ja tukee kansallista talousosaamisstrategiaa, jota johtaa oikeusministeriö.

Suomen Pankki on tunnettu talousosaamisen toimija myös kansainvälisesti

Suomen Pankki on Suomen ainoana täysjäsenenä mukana Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development) kansainvälisessä talouskasvatusverkostossa (OECD-INFE).

Verkoston kokouksista Suomen Pankki saa hyödyllistä tietoa eri maiden talousosaamisen strategioista sekä kansainvälisestä talousosaamisen tutkimuksesta ja mittaamisesta.

Euroopan komissio ja OECD-INFE julkaisivat tammikuussa 2022 viitekehyksen aikuisten talousosaamisen edistämiseksi. Vastaavanlaiset suuntaviivat ovat valmisteilla myös lapsille ja nuorille.

Rahamuseon toiminta piristymässä koronan jälkeen

Vuoden 2022 aikana rahamuseon toiminta alkoi taas piristyä koronapandemian jälkeen, ja sen kävijämäärät lisääntyivät kuukausi kuukaudelta.

Vuoden 2022 kävijämäärässä saavutettiin lopulta rahamuseon pitkän aikavälin keskiarvo, joka on yli 10 000 kävijää. Rahamuseon uudistettuihin opastuksiin tehtiin runsaasti varauksia.

Rahamuseon yleisöluennot järjestettiin vuoden 2022 aikana hybridinä ja niitä seurattiin enimmäkseen verkon välityksellä. Näin luentojen maantieteellinen saavutettavuus on parantunut.