Suomen Pankin uusi tietotilinpäätös julkaistaan huhtikuussa 2023. Se avaa tiedon merkitystä keskuspankin toiminnassa ja kertoo laajemmin tiedon toimintaympäristöstä Suomen Pankissa.

Kustannuskilpailukyky, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, tuontihintojen nousu, asuntojen hintojen lasku olivat vuoden 2022 artikkelien teemoja Suomen Pankin Euro & talous -julkaisusivustolla. Artikkeleista välittyi alavireinen kuva taloudesta, jota koeteltiin vuoden aikana useilla yhtäaikaisilla kriiseillä.

Talousshokit kiihdyttivät tiedonkeruu- ja raportointitarpeita sekä tiedon analysointia. Tiedon täytyy olla nopeasti ja luotettavasti käytettävissä.

Tämän työn tukemiseksi Suomen Pankissa palattiin vuonna 2022 tiedonhallinnan juurille selkeyttämällä termistöä ja kehittämällä kokonaisarkkitehtuuria osana tiedonhallinnan kehittämisohjelmaa. Ohjelma jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Mikä on tietotilinpäätös?

Tietotilinpäätös toimii keskeisenä osana Suomen Pankin tiedonhallinnan raportointia.

Tietotilinpäätös kerää yhteen tiedonhallinnan ajankohtaisia kehitystöitä, tietoturvan ja tietosuojan aiheita sekä kertoo lukuja keskuspankin tehtävistä, tiedonhallinnasta ja analyysityöstä.

Tietotilinpäätös julkaistaan Suomen Pankin vuosikertomuksen jälkeen huhtikuussa, ja se täydentää vuosikertomusta tiedonhallinnan näkökulmasta.

Vuoden 2022 tapahtumista historiaan

Vuoden 2022 tietotilinpäätökseen on kerätty paketti artikkeleita tiedonhallinnan perusteista sekä esimerkiksi koroista, käteisrahasta ja rakennusten energiatehokkuudesta perusparannusvelvoitteen näkökulmasta.

Tietotilinpäätöksen sitovat yli 200-vuotisille juurilleen historia-artikkelit. Ne kertovat historiallisesti merkittävän arkistoaineiston suojaamisesta ja kiinnostavista sisällöistä, kuten sisällissodan ja pankkivaltuuston aineistoista.