Vuonna 2022 Suomen Pankki päivitti strategisia painopisteitään Suomen ja Euroopan talous- ja turvallisuustilanteen nopeiden muutosten vuoksi.

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää.

Strategiansa avulla Suomen Pankki toteuttaa tehtäväänsä kestävän talouden ja vakauden rakentajana. Tässä työssä tukevat muun muassa Suomen Pankin tekemä määrätietoinen talousohjaus ja huolellinen henkilöstösuunnittelu.

Vuonna 2022 Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan, voimistuneet geopoliittiset jännitteet ja kiihtyvä inflaatio aiheuttivat Suomessa ja Euroopassa nopeita muutoksia sekä talous- että turvallisuustilanteeseen. Muutokset heijastuvat myös keskuspankin toimintaan. Suomen Pankki reagoi muutoksiin päivittämällä omat strategiset painopisteensä.

Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki pienensi hiilijalanjälkeään

Vuonna 2022 Suomen Pankki laski toista vuotta peräkkäin hiilijalanjälkensä noudattamalla kansainvälisen laskentamenetelmän GHG-protokollan suosituksia. Vuoden 2022 aikana päästölaskentaa kehitettiin edelleen vastaamaan entistä tarkemmin Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintaa.

Tarkemman laskentaprotokollan ja konkreettisten päästötoimien avulla Suomen Pankki pienensi hiilijalanjälkeään vuoden 2022 aikana.

Suomen Pankin vuonna 2022 toteuttamia konkreettisia päästötoimia olivat muun muassa työsuhdeautopolitiikan päivittäminen sekä energiakulutukseen liittyvien päästöjen vähentäminen esimerkiksi valaistusta vähentämällä, ilmastointia säätämällä ja vaihtamalla lasisia julkisivuja levyihin.

Tietotilinpäätös avaa tiedon merkitystä Suomen Pankin toiminnassa

Huhtikuussa 2023 julkaistaan Suomen Pankin uusi tietotilinpäätös, joka täydentää Suomen Pankin vuoden 2022 vuosikertomusta.

Tietotilinpäätös on keskeinen osa Suomen Pankin tiedonhallinnan raportointia. Sen tarkoitus on avata tiedon merkitystä ja toimintaympäristöä keskuspankin toiminnassa.

Tietotilinpäätös avaa mielenkiintoisten artikkeleiden avulla Suomen Pankin tiedonhallinnan perusteita eri näkökulmista ja kerää yhteen tiedonhallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ajankohtaisia ajankohtaisia aiheita. Lisäksi se kertoo lukuja keskuspankin tehtävistä, tiedonhallinnasta ja analyysityöstä.