Suomen Pankin yksi lakisääteisistä tehtävistä on valuuttavarannon hallussapito ja hoito. Vuonna 2022 olosuhteet markkinoilla olivat haasteellisia, ja Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuotot olivat lähellä nollaa.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoituksia ohjaa Suomen Pankin johtokunnan vuosittain päättämä sijoituspolitiikka.

Sijoituspolitiikka, mukaan lukien vastuullisuusperiaatteet, luo strategisen markkinaperusteisen indeksin, johon toteutettavaa sijoitustoimintaa voidaan verrata.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuotot olivat lähellä nollaa vuonna 2022

Vuonna 2022 markkinaolosuhteet olivat haastavat, kun sekä osake- että korkosijoitusten tuotot olivat globaalisti pääosin negatiivisia. Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuottokehitys oli lähellä nollaa.

Vuoden 2022 lopussa Suomen Pankin rahoitusvarallisuus oli noin 11 mrd. euroa. Se koostui kulta- ja valuuttavarannoista sekä osake- ja kiinteistörahastosijoituksista.

Vuonna 2022 fossiilisista sijoituskohteista siirryttiin vihreää siirtymää tukeviin kohteisiin

Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki päivitti omia vastuullisen sijoittamisen periaatteitaan. Se myös rajasi pois potentiaalisten sijoituskohteiden joukosta fossiilisten polttoaineiden tuottajia.

Suomen Pankki oli myös aktiivisesti mukana valmistelemassa eurojärjestelmän yhteismitallista ilmastoraportointia.

Suomen Pankin rahapolitiikan ja rahoitusvarallisuuden riskit kasvoivat vuonna 2022

Vuonna 2022 eurojärjestelmän ohjauskorot alkoivat nousta, mikä kasvatti keskuspankkitalletuksille maksettavaa korkoa.

Vuoden 2022 lopun tilanteessa vallitsevien korko-odotusten perusteella tämä rahoituskustannus painaa Suomen Pankin tuloksen lähivuosina negatiiviseksi.

Suomen Pankki hallitsee riskejä muun muassa hajauttamalla, mutta sen taseessa on rakenteellinen korkoriski.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden hallinta vuonna 2022