Milj. euroa 1.1.−31.12.2022 1.1.−31.12.2021
1 Korkotuotot 1 125 981
2 Korkokulut -666 -323
3 KORKOKATE 459 658
4 Valuuttakurssierot 59 5
5 Arvopapereiden hintaerot 19 44
6 Valuuttojen ja arvopapereiden arvostustappiot -244 -28
7 Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos 165 -21
RAHOITUSKATE 458 658
8 Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista -6 -5
9 Rahoitustulon netto-osuus -422 -483
10 Osuus EKP:n voitosta 1 7
11 Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista 4 9
KESKUSPANKKIERIEN KATE 35 186
12 Muut tuotot 44 44
Toimintakulut -126 -120
13 Henkilöstökulut -62 -61
14 Eläkerahastomaksu -10 -10
15 Hallinnolliset kulut -38 -35
16 Poistot käyttöomaisuudesta -10 -9
17 Setelien hankintakulut -6 -5
18 Muut kulut -0 -0
TOIMINNALLINEN TULOS -47 110
Eläkerahaston tulos
19 Eläkerahaston tuotot 31 31
20 Eläkerahaston kulut -31 -31
21 Varausten muutos 47 -58
22 TILIKAUDEN TULOS 52

Helsingissä 28. helmikuuta 2023

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA

Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja

Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja

Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen