Suomen Pankin yksi perustehtävistä on huolehtia rahahuollosta ja setelien liikkeeseenlaskusta Suomessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan lisäsi käteisen kysyntää vuonna 2022. Suomen Pankin mielestä käteispalvelujen turvaaminen on tärkeää myös jatkossa.

Vuonna 2022 Suomeen luotiin varajärjestely turvaamaan päivittäismaksaminen poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa.

Huoltovarmuustilijärjestelmä mahdollistaa myös käteisnostot, debit-maksut ja tilisiirrot.

Digitaalisen euron kehitystyö jatkui vuonna 2022

Sähköinen maksaminen kasvattaa Euroopassa suosiotaan, ja monet sähköisen maksamisen ratkaisut ovat riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista toimijoista.

Digitaalinen keskuspankkiraha eli digieuro on osa huolellista valmistautumista digitalisaation mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin. Sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan strategista autonomiaa ja keskuspankkirahan roolia rahajärjestelmän ankkurina.

Vuonna 2022 Suomeen perustettiin Suomen Pankin johdolla digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä, joka koostuu maksamisen palvelujen tuottajista, pankkisektorin edustajista sekä viranomaisista.

Käteisen rahan kysyntä kasvoi odotettua enemmän vuonna 2022

Koronapandemian puhkeaminen vuonna 2020 vähensi käteisen käyttöä ja heikensi käteispalvelujen kannattavuutta ja sitä kautta saatavuutta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan puolestaan lisäsi käteisen merkitystä kriisiin varautumisessa.

Suomen Pankki teki vuonna 2022 lainsäädäntöaloitteen käteispalvelujen riittävän tason turvaamiseksi.

Rahoitussektorin palvelujen suojaaminen kyberriskeiltä ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Suomen Nato-jäsenyysprosessi ovat lisänneet Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa uhkaa myös kyberympäristössä.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan uhat kohdistuvat suoraan myös suomalaisiin organisaatioihin, mikä korostaa suojautumisen ja testaamisen sekä kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Suomen Pankki jatkoi rahoitusjärjestelmien vakautta tukevaa maksujärjestelmien kehitystyötä

Suomen Pankki tuottaa pohjoismaisille rahoitusalan toimijoille eurojärjestelmän yhteiset TARGET-palvelut.

Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki ylläpiti nykyisiä järjestelmiä ja osallistui aktiivisesti uusien TARGET-palveluiden kehityshankkeisiin.

TARGET-järjestelmien luotettava toiminta on osa rahoitusjärjestelmien vakautta.Seuraava artikkeli

Digitaalisen euron kehitys jatkui vuonna 2022