Suomen Pankin mittaritavoitteet ja niiden toteutuminen 2022

Suomen Pankki on vaikuttava ja arvostettu keskuspankki

Toimintaa ohjaava periaate

1. Luomme lisäarvoa asiantuntemuksella, oivaltavilla ratkaisuilla ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä.

Kansalaiskysely Suomen Pankin maineesta ja luottamuksesta

Tavoite
> 75 % suomalaisista luottaa Suomen Pankkiin
12/2020
12/2021
Uusi mittari
12/2022
83 %
Toimintaa ohjaava periaate

2. Perustamme kannanottomme ja päätöksemme tietoon, tutkimukseen ja laadukkaaseen analyysiin.

Tutkimustoiminnan laatupainotettu volyymi. Vertaisarvioitujen artikkeleiden laatupainotettu indeksi.

Tavoite
≥32
12/2020
19
12/2021
56
12/2022
41
Toimintaa ohjaava periaate

3. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, tavoitamme sidosryhmämme ja käymme rakentavaa vuoropuhelua kotimaassa ja eurojärjestelmässä.

Suomen Pankin mediainfojen näkyvyyden ja vaikuttavuuden indeksi (Euro ja talous -mediaindeksi)

Tavoite
≥ 4
12/2020
Uusi mittari
12/2021
4,6
12/2022
4,6

Suomen Pankki ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa.

Toimintaa ohjaava periaate

4. Tarjoamme edistykselliset ja luotettavat keskuspankkipalvelut suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

TARGET-palvelut ja vakuushallinta

Tavoite
≥ 93 % vastaajista tyytyväisiä
12/2020
12/2021
Mittari uusittu
12/2022
100 %

Tilastojen käyttäjät ja raportoijat

Tavoite
≥ 80 % vastaajista tyytyväisiä
12/2020
12/2021
Mittari uusittu
12/2022
91 %

Rahahuollon ammattiosapuolet

Tavoite
≥ 75 % vastaajista tyytyväisiä
12/2020
12/2021
Mittari uusittu
12/2022
90 %

Käteisen yleinen saatavuus

Tavoite
≥ 80 % tyytyväisten osuus kuluttajakyselyssä
12/2020
89 %
12/2021
89 %
12/2022
91 %
Toimintaa ohjaava periaate

5. Varmistamme toiminnan jatkuvuuden varautumalla muutos-, häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Vararahasto + varaukset suhteessa taseen mitattuihin riskeihin

Tavoite
Varauksia kartutetaan tavoitteena riittävän vahva tase kaikissa olosuhteissa.
12/2020
6 686 milj. euroa
12/2021
6 807 milj. euroa
12/2022
6 622 milj. euroa

Vakavien häiriöiden määrä. Suomen Pankkia tai Finanssivalvontaa koskevien ja yli tunnin kestävien laajavaikutteisten häiriöiden tai kriittisen liiketoiminnan keskeyttävien järjestelmähäiriöiden lukumäärä.

Tavoite
0
12/2020
0
12/2021
0
12/2022
0
Toimintaa ohjaava periaate

6. Kehitämme osaamistamme ja työtapojamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.

Johtajuusindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
2020: ≥ 71,7; 2021: ≥ 69,9; 2022: ≥ 73,1
12/2020
74,1
12/2021
73,4
12/2022
75,2

Työtyytyväisyysindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tulokset

Tavoite
2021: ≥ 71,5
12/2020
Mittaus joka toinen vuosi
12/2021
73,6
12/2022
Mittaus joka toinen vuosi

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien vuotuinen toteutuminen

Tavoite
Yli 80 % suunnitelmista toteutuu hyvin
12/2020
79 %
12/2021
80 %
12/2022
72 %

Suomen Pankin päämääränä on kansalaisten hyvinvointi.

Toimintaa ohjaava periaate

7. Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan oman toiminnan hiilijalanjälki, kokonaispäästöt/toimintakulut

Tavoite
Laskeva trendi
12/2020
Laskentamenetelmä muutettu kansainvälisesti hyväksytyn ja suositellun kasvihuonepäästöprotokollan (GHG) mukaiseksi.
12/2021
98 kg CO2/ 1000 euroa
12/2022
77 kg CO2/ 1000 euroa

YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen

Tavoite
PRI-raportoinnin ja/tai arviointikehikon pohjalta johdetut kehityskohteet osaksi toiminnansuunnittelua,
12/2020
12/2021
12/2022
Kehityskohteet johdettu toimintasuunnitelmiin.
Toimintaa ohjaava periaate

8. Toteutamme tehtävämme tehokkaasti ja taloudellisesti pitäen yllä vakaata voitonjakoa valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.

Valtiolle jaettu voitto

Tavoite
Ennakoitava
12/2020
100,0 milj. euroa
12/2021
26,3 milj. euroa
12/2022
0 euroa

Korkotuotto ja sijoitusvarallisuuden tuotto yli valuuttavarannon valuuttojen keskimääräisen keskuspankkikoron 5 v. keskiarvo

Tavoite
> 0
12/2020
Uusi mittari
12/2021
Korkotuotto 0,8 %, sij.varallisuuden tuotto 2,4 %
12/2022
korkotuotto –0,15 %, sij.varallisuuden tuotto 0,90 %

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä tilapäistyövoiman henkilötyövuodet yhteensä

Tavoite
2022: ≤ 398,5
12/2020
364
12/2021
376
12/2022
375

Osastojen toimintakulut yhteensä

Tavoite
2022: ≤ 68 milj. euroa
12/2020
55 milj. euroa
12/2021
58 milj. euroa
12/2022
61 milj. euroa
Toimintaa ohjaava periaate

9. Edistämme kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä jakamalla ymmärrettävää tietoa.

Rahamuseon kävijämäärä ml. tapahtumiin virtuaalisesti osallistuneet

Tavoite
Nouseva trendi
12/2020
12/2021
12/2022
10535

Suomen Pankin verkkosisältöjen parissa vietetty aika

Tavoite
Verkkovierailun keskimääräinen kesto ≥ 1 min
12/2020
Uusi mittari
12/2021
1 min 06 s
12/2022
1 min 43 s

Sosiaalisen median julkaisujen sitoutumisaste (Twitter)

Tavoite
Tavoite: ≥ 3 %
12/2020
Uusi mittari
12/2021
1,5 %
12/2022
2,2 %